Home

Den kalde krigen cappelen

Alle tiders historie: Den kalde krigen - Cappelen Dam

Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte). Epoken varte omtrent 40 år; fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene Fasit kontrollspørsmål Den kalde krigen Hvorfor er det viktig å lære om Holocaust selv om det er over 70 år siden andre verdenskrig sluttet? Rivaliseringen blir kalt «Den kalde krigen» fordi den aldri førte til direkte kamphandlinger mellom USA og Sovjetunionen- altså var det en «varm» krig. Hvilke land var del av «Vestblokken» og hvilke Fasit kontrollspørsmål Den kalde.

Den kalde krigen er betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig. Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som. Kald krig: Den kalde krigen (1945-1991) var en rivalisering som utviklet seg etter den andre verdenskrigen mellom nasjoner som hadde ulike ideologier og politiske systemer. På den ene siden var Sovjetunionen med allierte, omtalt som Østblokken. På den andre siden var USA, vesteuropeiske land og deres allierte, omtalt som Vestblokken Den kalde krigen skapte en blokkdeling i Europa. I Vest-Europa var de fleste regimene demokratiske velferdsstater med en fri økonomi, mens Øst-Europa var underlagt Sovjetunionen med streng politisk kontroll og et planøkonomisk system. Den kalde krigen nådde et klimaks under Cubakrisen i 1962 Den kalde krigen. kart kapittel 19. Fra gjenoppbygging til velferdsstat. kart kapittel 20. Europa etter den kalde krigen. kart kapittel 21. Avkolonisering og nye utfordringer. kart kapittel 22. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider

Den kalde krigen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den kalde krigen. Minnemarkering: Berlinmurens Den runde bygningen lengst til venstre er et forsoningskapell. 9. Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider En krig mellom ideologier I fredstid etter andre verdenskrig kom de store ideologiske motsetningene mellom stormaktene USA og Sovjetunionen fram. Perioden som ble kalt for «den kalde krigen» var preget av et kaldt og mistenksomt forhold mellom øst og vest, mellom kommunisme og kapitalisme Vest mot øst - den kalde krigen Jalta og Potsdamkonferansene Churchills jernteppetale 1946 Kominform 1947. OEEC 1948 Tito bryter med Stalin 1948 NATO 1949. COMECON 1949 Stalin dør 1953 Warszawapakten 1955 Romatraktaten 1957 Khrustsjovs oppgjør med Stalin 1956 Castro overtar makten på Cuba 1959 EFTA 1960 President Kennedy drept 1963. Til Den kalde krigen. kart kapittel 19. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter Kapittel 2 - Den kalde krigen. Kapittel 3 - Avkolonisering og maktkamp. Kapittel 4 - Sammen for en bedre verden. Kapittel 5 - Det konfliktfylte Midtøsten. Kapittel 6 - Økonomi og makt. Samfunnskunnskap. Kapittel 1 - Kritisk lesing av kilder. Kapittel 2 - Styre folket - eller folkestyre

Kapittel 15: Vest mot øst - den kalde krigen Den britiske statsministeren Winston Churchill, den amerikanske presidenten Harry S. Truman og den sovjetiske partilederen Josef Stalin under Potsdamkonferansen i juli 1945 Den kalde krigen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den kalde krigen. Cubakrisen (fordypning) Bruk læreboka og teksten som det Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter Europa etter den kalde krigen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Etter Berlinmurens fall i 1989 har restene blitt Den velkjente Trabanten fra det tidlgere Øst-Tyskland bryter symbolsk gjennom. Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider Kjøp Den kalde krigen fra Bokklubber Epoken som går under nemninga .den kalde krigen.er eit sentralt emne i internasjonal politisk historie. I denne boka gir forfattaren ei kortfatta innføring i perioden. Hovudtrekka i boka vil vere kvifor den kalde krigen oppstod, skifta mellom tilspissing og avspenning, og korleis og kvifor epoken brått tok slutt rundt 1990

Til Den kalde krigen. Jaltakonferansen. Bruk møteprotokollen som det er lenket til under, sammen med læreboka og eventuelt andre kilder til å svare på oppgavene: 1. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket Solidaritet, den frie fagbevegelsen i Polen. Grunnlagt i 1980 og ledet av Lech Walesa. Sovjetunionens indre imperium, områder som var innlemmet i Sovjetunionen som delrepublikker. Sovjetunionens ytre imperium, kommunistlandene i Øst-Europa som var under sovjetisk kontroll. Stasi, det hemmelige politiet i Øst-Tyskland under den kalde krigen Kjøp Krigen fra Cappelendamm Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2014 Nominert til Kritikerprisen 2013 Inga har sett bilder av krigen i avisen, hørt lyden av bombene og skuddene på tv. Heldigvis bor Inga i et fredelig land, der ikke engang humlene er farlige Europa etter den kalde krigen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Europa etter den kalde krigen. kart kapittel 21. Søk i Wikipedia etter: Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare

Kald krig og Vest-Europa etter 1945. Norge etter 1945. Verden i endring. Oppgaver. Kapittel 1: Kapittel 5: Den industrielle revolusjonen . Kapittel 6: Demokratisering og nasjonalisme. Kapittel 7: Kolonialisme og imperialisme. Kapittel 8: Første verdenskrig. Kapittel 9: Den russiske revolusjonen. Kapittel 10: Mellomkrigstiden. Omfattende oppgave som gir oversikt over den kalde krigen. Inneholder stikkord og sammendrag. Sovjetunionen USA Hva var den kalde krigen? Årsaker til den kalde krigen: Peioden mellom 1945 - 1950 Peioden mellom 1950 - 1962 Peioden mellom 1963 - 1979 Perioden mellom 1979 - 1985 Pedioden mellom 1985 - 1991 Den kalde krigen 1945 - 1989. Den kalde krigen - og Vestfold. Pris kr 299 Vest mot øst - den kalde krigen Historie Vg3 - Cappelen videregående 2008 Jalta og Potsdamkonferansene Churchills jernteppetale 1946 Kominform 1947. OEEC 1948 Tito bryter med Stalin 1948 NATO 1949. COMECON 1949 Stalin dør 1953 Warszawapakten 1955 Khrustsjovs oppgjør med Stalin 1956 Castro overtar makten på Cuba 1959 President Kennedy. Rettigheter. Sist oppdatert: 29.04.2010 © Cappelen Damm A

Her er Omvendt undervisning: Den kalde krigen. Perspektiver; Elev; perspektiver ressursbank; 16 Den kalde krigen; Filmer; Omvendt undervisning: Den kalde krigen Den kalde krigen var i all hovedsak en ideologisk konflikt, en kamp mellom to måter å leve på. Enkelt sett kan vi si det var en kamp mellom kapitalisme og kommunisme. Vi skal se nærmere på hva den ideologiske konflikten handlet om og på sentrale hendelser i løpet av den kalde krigen Den kalde krigen var også preget av et intenst våpenkappløp. I den spenningsfylte periode - fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1970-tallet - brukte både USA og Sovjetunionen 70-80 milliarder kroner hver på våpen. Begge landene hadde tilgang til atomvåpen,.

Historievg 2-3 Påbygging : Den kalde krigen - Cappelen Dam

 1. Før den kalde krigen var Tyskland én stat. Men etter at landet ble delt i okkupasjonssoner, og med den økende spenningen mellom vest og øst, ble det en endring i dette. Vestmaktene slo sine tyske soner sammen i 1949 og opprettet med det en ny tysk stat: Forbundsrepublikken Tyskland, oftest kalt Vest-Tyskland
 2. Den kalde krigen var en indirekte konflikt kjempet mellom USA og Sovjetunionen som begynte i slutten av andre verdenskrig og varte i nesten hele halvdelen av det 20. århundre.. Denne konfrontasjonen fant sted innen politikk, vitenskap og teknologi, sport, militæret og det sosiale
 3. Arven fra den kalde krigen. Diskusjonen om den kalde krigen er langt fra avsluttet, og er like levende relevant i dag. Det polariserte verdensbildet som ble skapt under den kalde krigen hadde stor innenrikspolitisk betydning i de enkelte land, forteller Tjelmeland

Kapittel 12. Vest mot øst - Den kalde krigen - Cappelen Dam

 1. Trolig hadde fordommer mot «de andres ideologi» betydning for at den kalde krigen oppsto. Sovjetunionen så på de amerikanske kapitalistene som egoister som var motivert av grådighet, uten omsorg for fellesskapet. Mange i USA omtalte kommunismen som en farlig bevegelse, motivert av misunnelse
 2. Oppgaven inneholder repetisjonsspørsmål 1-17 fra kapittel 8 Vest mot øst - Den kalde krigen. (Cappelen Damm historiebok
 3. Tyskland og den kalde krigen. Striden mellom øst og vest i etterkrigstida var både politisk, militær, økonomisk og kulturell. Tysk dokumentar. Sesong 1. 1. Frykt styrer verden. 2. Siste kapittel. 1. Frykt styrer verden. Tilbake til episodelisten Tyskland og den kalde krigen. 1
 4. Filmanmeldelser > den kalde krigen Spacewalker. Publisert 12.01.18, kl 16.51. / Oppdatert Stikkord: Arne Treholt, Birger Vestmo, den kalde krigen, Kong Olav, Mads Ousdal, ninja, ninjafilm, Thomas Cappelen Malling. Ferske anmeldelser. Film Gledelig jul Morer med lette forviklinger og lun julenostalgi. Film Wolfwalkers Håndtegnet.
 5. utter Historisk spionutveksling fra Øst- til Vest-Berlin. Hent flere Bonnier Publications International AS Postboks 543 1411 Kolbotn Norge. Kundeservic
 6. Den kalde krigen betegner spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen i perioden fra 1945 til 1991. I denne perioden stod de to supermaktene mot hverandre, og de hadde sine tilhengere og allierte. • Verden delt i to fiendtlige leirer: øst og vest

Omvendt undervisning: «Den kalde krigen» Film der en lærer oppsummerer emnet «Den kalde krigen» og stiller noen spørsmål elevene kan jobbe videre med. Passer både som før-, underveis- og etteroppgave i arbeidet med emnet. «Hjelpeaksjon Ungarn» Filmklipp om norsk hjelpeaksjon til Ungarn, blant annet med Gerhardsens tale (02:04 minutter) «Den pinligste hendelsen i den kalde krigen» blir dramakomedie for TV. En TV-serie viet den diplomatiske krisen mellom Sverige og Sovjetunionen i 1981, etter at en sovjetisk ubåt gikk på grunn i svensk farvann, er på gang

Krig og fred i det lange 20. århundre samler noen av landets fremste eksperter innenfor internasjonal historie. Boka gir nye innblikk i det internasjonale maktsystemet og den kalde krigens historie. I tillegg presenteres de maktpolitiske utviklingstrekkene i Europa, Midtøsten, Afrika, Sør-Asia og Øst-Asia Trumandoktrinen og oppdemmingspolitikken brukes ofte for å forklare den kalde krigen og Vietnamkrigen. Men hvem var Truman og hva gikk doktrinen ut på? Bakgrunnen for Trumandoktrinen kan trekkes tilbake til Jaltakonferansen (også kalt Krimkonferansen) i februar 1945, da statslederne Stalin, Roosevelt og Churchill diskuterte videre krigføring mot Hitler og fordeling av okkupasjonssonene

Historie vg 2 og 3: Den kalde krigen

Oppgave om den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen, som etterfulgte 2. verdenskrig. Karakter: 5 (samfunnsfag, 10. klasse) Bokmål Temaoppgave. Den kalde krigen. En lang oppgave skrevet som tentamen. Karakter: 5- (9. klasse) Bokmål Temaoppgave. Den kalde krigen. Sammendrag. Rett etter at krigen var avsluttet, begynte dette samarbeidet å rakne. Denne perioden vi nå går inn i kaller vi den Kalde Krigen. Perioden strekker seg fra 1945 til 1991. Konflikten fikk navnet Kald Krig fordi det aldri ble direkte militær konfrontasjon mellom supermaktene, Sovjetunionen og USA. Europa blir delt mellom øst og vest Den kalde krigen 1) Årsakene til andre verdenskrig er mange, men jeg mener at i bunn og grunn ligger kommunismen som den aller største årsaken til den kalde krigen, både direkte og indirekte. Helt siden Lenin tok over makten i Russland i 1917, har Sovjetunionen prøvd å bre sin ideologi over resten av en skrekkslagen verden

Korea-krigen. Romkappløpet= På siden av krigen hadde usa og sovjet kappløp om hvem som kunne komme til månen raskest, usa vant. Våpenkappløpet= Usa og sovjet kjempa om hvem som lagde de beste våpnene. Dette førte etterhvert til at sovjet gikk konkurs og den kalde krigen ble avsluttet. Jernteppet. Dominoteorie Den kalde krigen satte sitt tydelige preg på utviklingsarbeidet, likeså at mange stater i den tredje verden fikk sin selvstendighet og søkte å forme den bistandspolitiske dagsorden

Video: Den kalde fronten (Innbundet) - Cappelen Damm forla

Den kalde krigen - Wikipedi

Notater til Den kalde krigen - kapitel i historie-boken VG3. Notatene er skrevet i forhold til å svare på spørsmål fra kapitelet, men tar ikke med siste delen av kapitelet. Oppgaven kan brukes for å forstå den kalde krigen bedre og som en øvelse til prøve Under den kalde krigen var hovedvekten på fredsbevarende operasjoner i regi av FN. Siden 1949 og fram til årtusenskiftet hadde mer enn 40 000 norske kvinner og menn vært i FN-tjeneste. Etter den kalde krigen var hovedvekten på skarpe fredsopprettende operasjoner i regi av NATO, EU, eller i koalisjoner av villige under amerikansk ledelse

Fasit kontrollspørsmål Den kalde krigen - Folk og Forsva

Den kalde krigen - Store norske leksiko

Epoken som går under nemninga .den kalde krigen.er eit sentralt emne i internasjonal politisk historie. I denne boka gir forfattaren ei kortfatta innføring i perioden. Hovudtrekka i boka vil vere kvifor den kalde krigen oppstod, skifta mellom tilspissing og avspenning, og korleis og kvifor epoken LES MER brått tok slutt rundt 1990 Den kalde krigen er betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig.Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som ved. Den strømmer NRKs innhold på et format som enheten din håndterer (HLS, HTML5 eller Flash). Du kan lese mer om avspilleren og hvilke enheter den støtter på hjelpesidene . Opplever du feil med avspillingen eller innholdet kan du ta kontakt med Publikumsservice Under får du en oversikt over temaet filmer den kalde krigen. Filmserien inneholder 26 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer den kalde krigen. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer den kalde krigen som er stemt frem av brukerne på filmfront.no Begrepet «den kalde krigen» brukes fordi det aldri var direkte væpnede konfrontasjoner mellom USA og Sovjetunionen. Derimot bekjempet de hverandre med propaganda, bedrev psykologisk og økonomisk krigføring mot hverandre - blant annet ved å influere andre land med sin egen kultur

Alle tiders historie: Den kalde krigen

Stedfortredende krig. Koreakrigen, som varte fra 1950 til 1953, var den første krisa som fant sted utenfor Europa under den kalde krigen. Krigen, som i utgangspunktet var en borgerkrig mellom Nord- og Sør-Korea, hadde støtte hos henholdsvis Sovjetunionen og USA og var det vi kan kalle en stedfortredende krig Den unge privatdetektiven Aurora Holmes dukker plutselig opp i livet til K2 en sommerdag i 1973. K2 blir raskt betatt, men kort tid etter blir hun funnet drept i Akerselva. K2 sier ja til å lede etterforskningen, og sporene leder ham tilbake til Den kalde krigen, til 2. verdenskrig og til den finske borgerkrigen i 1918 Nord-Koreas kalde krig Selv om den kalde krigen offisielt var over i 1991, har ikke alle land blitt åpne og demokratiske. Et av disse landene er Nord-Korea, som ennå i dag (2016) er et. Historikerne har ulike syn på hvem som har skylden for Den kalde krigen. Disse synene kan deles inn i tre retninger: tradisjonalister, revisjonister og postrevisjonister. (s.326-327) Forklar kort forskjellen på de tre og drøft hvorfor historikerne har ment ulikt om dette

Sammendrag Kapittel 15: Vest mot øst - den kalde krigen

Undervisningsopplegg Den andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen. Målgruppe: 9-10 klasse. Undervisningsopplegget inneholder kontrollspørsmål og forslag til gruppe/plenumsdiskusjoner basert på temaheftet: Den andre verdenskrig, Holocaust og Den kalde krigen. Trykk på bildet for å laste ned temaheftet i PDF-format. Den andre. Den kalde krigen - og Vestfold. Pris kr 299. Krimbøkene du vil lese. Vi velger ut de beste krimbøkene og sender de hjem til deg — portofritt over kr 299,- Kap 3, vg2/vg3. Kapittel 14: FØRSTE VERDENSKRIG • Årsakene til krigen • Blodbadet på vestfronten • Norge under press • Østfronten • Våpenhvilen 11.11. klokken 11 • Fra Det.

Under den kalde krigen satser amerikanerne hardt på kultureksport. Først vant populærkulturen igjennom. Tegneserier, film, foto, TV og magasiner, slikt som nå er akseptert også som høykultur Den kalde krigen førte til at det vart oppretta to tyske statar, og til at NATO vart danna i 1949. Den kalde krigen spreidde seg også til Asia, der USA var involvert i Koreakrigen mellom 1950 og 1953. Sjølve symbolet på den kalde krigen, Berlinmuren, vart reist i 1961, og året etter nådde den kalde krigen eit klimaks under Cubakrisa Frode Nilsen: Tause menn - Scener fra den kalde krigen, Cappelen-Damm 2009 292 s. Nordområdene har gjort Norge til et strategisk utsatt land for stormaktene. Denne boka forteller oss de historiene som ikke er blitt fortalt før. Om det som skjedde under den kalde krigen, forsåvidt helt inn til dags dato

den kalde krigen « NRK Filmpolitiet - alt om film, spill

Alle tiders historie: Velkommen til Alle - Cappelen Dam

Kommandør Treholt & Ninjatroppen « NRK Filmpolitiet - alt

Start studying Kosmos 10 Den kalde krigen - begreper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Mennene som fikk den kalde krigen på kroppen er det lett å overse i den store sammenhengen da de ofte kommer i skyggen av storpolitikken og det overordnete bildet. Her ser vi flygere og mannskaper fra 330 skvadron fotografert en gang mellom 1946 - 1950 Den kalde krigen (1945-1991) var rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom gruppene av nasjoner som praktiserte ulike ideologier og politiske systemer. På den ene siden var Sovjetunionen (USSR) og dens allierte, ofte referert til som Østblokken.På den andre siden var USA og dens allierte, ofte referert til som Vestblokken..

M&m10historie blabok by Cappelen Damm - Issuu

Vi kaller den kalde krigen for en ideologisk krig. Hva menes med det? Og hva stod de forskjellige ideologiene for? Oppgave 2. Lag en tidslinje over sentrale hendelser under den kalde krigen. Oppgave 3. Velg deg en av de såkalte stedfortredende krigene og drøft hvordan USA og Sovjetunionen var involvert i disse krigene Ved begynnelsen av den kalde krigen ble USA gjerne assosiert med populærkultur. I løpet av denne perioden vant amerikanske tegneserier, filmer og musikk innpass i norsk kulturliv. Her er Odd «Smiling Tommy» Gisløy, som var blant konkurrentene i det første nordiske rockemesterskapet, holdt i Jordal amfi i Oslo i 1958 Den kalde krigen var en psykologisk krig mellom stormaktene USA og Sovjetunionen, altså det var aldri noen reel fysisk krig. Likevel var det hele tiden trusler fra begge sider, noe som gjorde det viktig for statene å berolige sine innbyggere, og sørge for at de hadde troen på sitt militær, samtidig som å skape hat mot motstanderen ((Ukjent redaktør) WordPress (2014) Den Kalde Krigen allierte hadde klart etter samarbeid med Sovjetunionen å beseire Nazi- Tyskland i 1945. Det skulle allikevel ikke ta lang tid før de to supermaktene USA og Sovjetunionen skulle befinne seg i strupen på hverandre

Nye Makt og menneske 10: Kapittel 2 - Den kalde krigen

Den kalde krigen var krigen uten krig. Partene bygget opp allianser over det meste av verden og involverte seg i en rekke stridigheter og konflikter rundt om i hele verden. Direkte og altomfattende krig mellom de to hovedmotstanderne brøt imidlertid aldri ut, selv om det var nære på ved flere anledninger, som for eksempel Koreakrigen på 1950-tallet og Cubakrisen i 1962 «Den kalde krigen - og Vestfold» viser litt av den utrygge virkeligheten folk levde i på den tiden. Boken tar deg med inn i en epoke fra vår nære historie, som var preget av frykt og mistenksomhet, spionasje og overvåking, våpenkappløp og atomtrussel

Spionenes arv av John le Carré (Heftet) - Krim og spenning

Vest mot øst - den kalde krigen - Cappelen Dam

Som Danielsen viser, var USA en økonomisk og regional stormakt allerede rundt 1900, men det var under den kalde krigen landet kom til å utfolde seg som global supermakt. Cappelen Damm Cappelen Damm. DEL. Denne dokumentaren kommer ikke et sekund for tidlig. Menigmann har kanskje en oppfatning av at den kalde krigen er over og at stormaktene lever i en samstemt harmoni, men dette blir ettertrykkelig motsagt av forfatteren og journalisten i NRK Brennpunkt, Frode Nielsen Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og tidligere lektor ved Ski videregående skole. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen

Nedtelling mot null av Ken Follett (Nedlastbar lydbokHistorie Vg3 av Ivar Libæk (Innbundet) | EnergicaHelge Lurås: Hva truer Norge nå? Utdrag by Cappelen Damm

Nærlesning: Kan denne kilden brukes til å fortelle oss noe om den kalde krigen? I så fall: Hva? Skriv ett eller to spørsmål dere har lurt på mens dere leste kilden eller som dere lurer på nå etter å ha lest den. Finn svaret på spørsmålene dere har stilt ved å søke i www.norgeshistorie.no sine artikler eller google UKE 47 NRK1 og NRK TV søndag 24. November kl. 20.15 Historien om Norge under den kalde krigen, slik den aldri har blitt fortalt før Øst-Europa, navn på de østlige deler av Europa. Området er ikke klart avgrenset geografisk, og hvilke land som er en del av Øst-Europa er i stadig endring i daglig bruk. Historisk sett kan man identifisere tre perioder med en relativt stabil forståelse av hvilke områder som regnes til Øst-Europa, fra middelalderens ortodoks-katolske kirkesplittelse, opplysningstidens.

 • Svenska kolonier i spanien.
 • Boruto eye explained.
 • Torremolinos what to do.
 • Sportas info.
 • Overnatting nær charlottenberg.
 • Sportsvogn terreng.
 • Sita.
 • Andregrads forbrenning sol.
 • Die fixies wikipedia.
 • Marianne jemtegård barn.
 • Größter musky.
 • Kali book.
 • Sukker sukker.
 • Olympics sochi results.
 • Drenering pris trondheim.
 • Cuxhaven parkplatz am seedeich.
 • Sentinel satellite.
 • Driks i polen.
 • Finne gamle salgsoppgaver.
 • Az online coesfeld.
 • Altersglühen trailer.
 • Sink oppgaver i kroppen.
 • Hva er stasi.
 • Elfa elektronikk.
 • Norges blindeforbund english.
 • Xbox 360 themes kostenlos runterladen.
 • Kanal 5 fodbold værter.
 • Toshiba daiseikai 8 bruksanvisning.
 • Sinsen legesenter.
 • Damplokomotiv på 1800 tallet.
 • Viktor lukashenko.
 • Svart katt rase.
 • Bernard beer spa.
 • Kartenlegen gesundheit online.
 • Biggest tree ever.
 • Monatskarte weimar.
 • Kunze und thieme riesa öffnungszeiten.
 • Random words and meaning.
 • Tips på mat på 40 års fest.
 • Fly fra stockholm til erbil.
 • Starplan heidelberg.