Home

Kildebruk ndla

Bevisst kildebruk. Vis læringssti. Du er nå inne i en læringssti Oppgave. Presenter resultatet av et overflatesøk. I NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Bevisst kildebruk. Vis læringssti. Du er nå inne i en læringssti. Introduksjon. Etter at du har jobbet med NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Norsk - Bevisst kildebruk - NDLA

Kildebruk. Kildekritikk. Kildekritikk handler om å kvalitetssikre den informasjonen du får fra en muntlig eller skriftlig kilde, før du tar den i bruk. Det handler også om å avsløre bevisst desinformasjon og ikke bidra til å spre slik informasjon videre. NDLA sin visjon er å lage gode,. Kildebruk, kildekritikk og kildevern i journalistikken. Ragna Marie Tørdal. 17.06.2

Kildebruk og referanser Delt av: jan-arve overland - Publisert: 11.08.2014 08:14 - Oppdatert: 11.08.2014 08:14 File Download 17.06.12 kildebruk og referanser.pdf (215.89 KB Kildebruk, kildekritikk og kildevern i journalistikken. Ragna Marie Tørdal. 30.01.1 Noen gode nettsider om kildebruk. Eksemplene på Harvard-stilen som du finner i dette kapitlet, er stort sett i samsvar med NTNUs sider om oppgaveskriving. Disse sidene er en lettlest og oversiktlig ressurs som gir deg en god pekepinn på hva en venter av deg når du skal skrive oppgaver som student

Kildebruk, kildekritikk og kildevern i journalistikken - NDLA

 1. NDLA: Å finne og bruke informasjon; Ressurswiki (Kildeliste) Ressurswiki (Sitater og henvisninger) Informasjonskompetanse (Referer - å oppgi kilder) Læringsoppdrag om kildebruk. Se gjennom presentasjonen om kildebruk; Les gjennom følgende lenker (evt. andre kilder som du finner selv) og lag din egen håndbok om kildebruk
 2. Kildekritikk i historiefaget. Den kildekritiske metode er et sett med prinsipper for hvordan man skal tolke kilder fra fortiden dersom en ønsker å tilstrebe størst mulig grad av sannhet i forståelsen av fortiden. I de nordiske og tysktalende land regnes den kildekritiske metode som selve metoden innen historiefaget. De kildekritiske prinsippene skal muliggjøre at en kan avsløre tendens.
 3. Kildebruk Kildebruk. Når du har funnet pålitelig, oppdatert og relevant informasjon, er neste steg å presentere denne informasjonen på rett måte. (NDLA) Publisert 16.12.2019 11.58. Sist endret 16.12.2019 11.58 - Informasjonskompetanse - Tre tips for bedre søk - 16 tips for søk i Google Fant du det du.
 4. dre holdbar informasjon
 5. Kildebruk . Riktig kildebruk blir lagt vekt på når oppgaven din vurderes. Lær deg derfor hvilke regler Bodin har for dette. Når du klipper inn ei setning fra en annen tekst til din egen tekst kalles det å sitere. Dette er lovlig og ønskelig i begrensede mengder, så lenge du oppgir hvem og hva du har sitert. Det er to ting å passe på
 6. Du finner en elektronisk prøve om kildebruk, kildekritikk og plagiat på Fronter, i rommet Biblioteket. Prøven tas i etterkant av bibliotekets kurs om kilder og kildebruk. Du kan ta den så mange ganger du vil. Kritisk og etisk bruk av kilder . Dette er et kurs som viderefører tankegangen fra Kilder og kildebruk

God kildebruk. Som du har lest i psykologiboka, er psykologi et fagområde i stadig utvikling. Mye av denne utviklingen skjer ved at ulike psykologer bygger videre på hverandres arbeid. Og når vi bruker andres arbeid som en del av vår egen forskning, er det viktig at vi bruker det riktig Alle som skriver skoleoppgaver er nødt til å bruke kilder eller referanser. Dette må du informere leseren om. Kildene føres alltid opp i litteraturlista bakerst i oppgaven. All litteratur som har blitt sitert, må føres opp i en egen litteraturlist NDLA inviterer alle elever i videregående skole til å konkurrere om beste fagartikkel eller beste dikt i norskfaget. I fagartikkelen vil vi også se en godt strukturert tekst med klar tematisk sammenheng og god kildebruk. Juryen består av norskredaksjonen til NDLA og forfatter og musiker Anders Bortne Foto: Tom Knudsen, CC-by-sa. 1.Bruk av kilder til religioner og livssyn. Tidsbruk: 1 time. Tema: Kildebruk og kildekritikk i religion og etikk.. Kort sammendrag: Ressursen tar for seg subjektive og objektive kilder, kilder med utenfra- og innenfraperspektiv, representativitet og bruk av hellige tekster.Det er korte aktiviteter underveis, der elevene skal øve opp sin kritiske sans og.

Kildebruk, kildekritikk og kildevern i - stier

 1. Video om siteringsteknikk og kildeliste på norsk skriftlig eksamen. Av norsklærer Asbjørn Odin Aag
 2. kildebruk kan få. Som elev skal du altså kunne finne fram til aktuelt fagstoff når du jobber med ulike emner i Medie- og informasjonskunnskap (MIK). Dessuten skal du kunne bearbeide denne og kildekritisk vurdere den. Se ellers denne ressursen til NDLA om riktig kildebruk:.
 3. deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. Ressurskart. Oppgi nøkkelord . Logg inn for å dele. Som student er det viktig at du lærer deg grunnprinsippene for korrekt kildebruk og sitering. Det kan dessuten være nyttig å avklare med veileder hvilken stil som anbefales for ditt fag

Riktig kildebruk Gå direkte til Når du skal skrive en oppgave hvor du skal bruke flere kilder må du lære hvordan du finner kilder, hvilke kilder som er gode, hvordan du skal bruke kildene og du må kunne vise hvilke kilder du har brukt i oppgaven Kilder og kildekritikk (NDLA) Søk og skriv (sokogskriv.no) Veien til informasjonskompetanse (NTNU) Kildekompasset (Samarbeid HSN, UiA, UiS) Kildekritikk (Ung.no) Kildekritikk (Medietilsynet) Opphavsrett (Store norske leksikon) Sitatrett. (Store norske leksikon) DelRett - Opphavsrett og undervisning (delrett.no) Folkeskikk 2.0 (Christiane Elisabeth Osestad-Schiz/Stavanger katedralskole

NDLA har gode sider om kildebruk . Les! Lær! Bli klok Det går et hovedskille mellom skriftlige og ikke-skriftlige historiske kilder. Det finnes minimalt med skriftlige kilder fra forhistorisk tid, det vil si perioden fra mennesket ble til for omtrent 120 000 år siden og fram til omtrent 3000 før Kristus Kildebruk. Når man skal skrive oppgaver er riktig kildebruk og litteraturhenvisninger viktig! Fauske videregående skole har vedtatt å bruke APA 6 som standard referansestil - lurer du på noe angående dette finner du mer informasjon i lenken på høyre side Gruppe oppgave i timen Oppgave 1) Sammenlign hvordan oppslagsverket wikepedia.no, wikepedia.org, Store norske leksikon på nett, leksikon.org og startbasen.dk omtaler disse fenomenene: -The Pirate Bay -Hvalfangst -NDLA (bare Store norske og Wikepedia.no På wikipedia.org mener de at The Pirate Bay er en ulovlig side, mens på wikipedia.no sier de ikke noe om det. Derimot p

God kildebruk er når man klarer å bruke informasjon man har funnet i bøker, aviser, internett eller liknende i eget arbeid. Hvis man bruker andres tekster som informasjonskilde må man opplyse dette, dersom det ikke blir gjort vil du kan man bli tatt for plagiering Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering. Til gjengjeld er det fagmiljøets plikt å gi den veiledning som trengs for at du skal bli trygg på om du følger god og akseptabel praksis med hensyn til kildebruk Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirect. Redrect after 2 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec Fagområde:Norsk og automasjon (elektrofag vg2)De grunnleggende ferdighetene:Eleven skal trene på skriving av fagtekst. Å finne gode kilder og å bruke dem på en god måte, er også et mål i dette undervisningsopplegget.Presentasjon:I norskfaget jobbes det med artikkelskriving og kildebruk. Opplegget krever kunnskap fra programfaget automasjon.Sluttprodukt:Skriv en artikkel der d

Kildebruk og referanser deling

Når du skal skrive en oppgave hvor du skal bruke flere kilder må du lære hvordan du finner kilder, hvilke kilder som er gode, hvordan du skal bruke kildene og du må kunne vise hvilke kilder du har brukt i oppgaven Kildebruk og kildekritikk. Riktig kildebruk og henvisning til kilder er viktig når du skal jobbe med en oppgave NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. et dokument som du kaller Referanseliste og kopiere over alle referansene du vil samle på Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering Eleven skal lære strategier for å hente fagstoff/kunnskap, og lære kildebruk. De skal velge metode (observasjon, intervju, spørreskjema) og begrunne sine valg av metode og kilder. Analysen av resultatene må knyttes opp til tema og spørsmål vi har gjennomgått

Norsk - Litteraturliste - NDLA

Som en del av eksamensforberedelsene i norsk, gav jeg elevene mine på STvg3 en oppgave om kildebruk og kildekritikk. Resultatet var oppløftende, noe løsningsforslaget (basert på elevbesvarelser) bærer preg av. Vi snakket om hvilke kilder de hadde tilgjengelig på eksamen i hovedmål og sidemål (SNL.no, NDLA.no, Kildekompasset.no, lærebøker mv.) , og hvor viktig det va NDLA kan merke innkjøpte objekter med begrenset bruksrett, Det er korte aktiviteter underveis, der elevene skal øve opp sin kritiske sans og bevissthet rundt kildebruk. Kan brukes som forberedelse til fordypningsoppgaven på punkt 2. 2. Fordypningsoppgave - Sammenligning av religioner For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Kildebruk. NDLA. Søk & Skriv . Husk å notere kildene dine underveis, ikke etterpå! Det er viktig å ha referansene sine under kontroll. HVA ER EN KILDE? Ideer Figurer Tabeller Statistikk Diagrammer Bøker TV-programmer Skuespill Radioprogrammer Nettsider Filmer Spill Musikk Artikler Fotografier Grafer Eposter Taler Intervjuer Brev Kunstverk. Fagområde:Norsk og elenergi (elektrofag, vg2)De grunnleggende ferdighetene:Eleven skal trene på skriving av fagtekst. Å finne gode kilder og å bruke dem på en god måte, er også et mål i dette undervisningsopplegget.Presentasjon:I norskfaget jobbes det med artikkelskriving og kildebruk. Opplegget krever kunnskap fra programfaget elenergi (og fra elektrofag fr Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen

Kildebruk - Sola videregående skol

Video: Bruke og referere til kilder - Wiki - innsida

Slik refererer du til kildene dine Når du skal skrive innleveringsoppgaver på skolen er det et krav at du viser til kildene du har hentet informasjonen din fra. Dette gjøres normalt ved å sette opp en litteraturliste, også kalt referanseliste eller bibliografi, på en egen side helt til slutt på oppgaven din. Et godt arbeid Fortsett å lese Hvordan sette opp litteraturlist Bli med NDLA religion og etikk på et interaktivt VR besøk i synagogen. Dette er en video som viser noe av det nye innholdet som kommer i religionsfaget på NDLA.n Sandefjord videregående skole er Norges største videregående skole med ca. 2000 elever og 300 ansatte. Skolen har linjer for både yrkesrettet og studiespesialiserende utdannin Spørsmålet om skjev kildebruk er del av en større debatt om årsak og virkning mellom mediene og samfunnet. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk, og har derfor et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk (VVP 1.3)

Har du kommet til kapittel 11 eller 12, og ønsker å jobbe med kilder? I Perspektivers kildepakke finner du større og mindre undervisningsopplegg om kilder og kildebruk. Her har vi plukket ut kilder fra Kildebanken, som egner seg å bruke i arbeidet med kapittel 11 og 12.. Hvis du ikke har skaffet deg tilgang til Perspektivers kildepakke enda, kan du få det her Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole. Hun har mastergrad i norsk og har praktisk-estetiske fag i sin fagkrets. Valand har bred erfaring med undervisning i norsk på yrkesfag. Hun har bakgrunn fra både ungdomsskole og videregående. Siv er forfatter på norskverkene i Kontakt-serien På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke **APA 7**. Vi anbefaler studenter som allerede bruker APA 6 i master-.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Tone - kildekritikk 1. T O N ETONE - kildekritikk 2. T O T står for troverdig Hvem er forfatteren Elev ved Bamble vgs. Eksamener og eksamensdatoer Elevregistrerin

Kildekritikk Du Bestemme

Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at du har rett til privatliv og til å kunne bestemme over dine egne personopplysninger. Du skal selv kunne bestemme hvilke opplysninger om deg du vil dele, og med hvem. Når du blir født er det dine foresatte som bestemmer over personopplysningene og hvordan de brukes, men etterhvert som du blir eldre skal dine egne meninger om personvern. Historisk Metode og Kildebruk. 1.Kilder i Historie. Stumme og talende kilder. Primærkilder og sekundærkilder. Levning og beretning. Førstehåndskilder og andrehåndskilder. Normative og beskrivende kilder. Kildehenvisninger i Historie. Eksempel på kildehenvisning. 2.Kildekritikk i Historie

Kildebruk - Fordypningsoppgaven i norsk vg

Canvas er læringsplattformen til Høyskolen Kristiania hvor du finner oppgaver, forelesninger, informasjon fra skolen og mye mer Fagstoff på NDLA består av fagtekster knyttet opp mot læreplanmål med varierte oppgaver, også interaktive, videoklipp og prosjektoppgaver. Slike nettbasert læringsressurser gir muligheter for rask oppdatering av faginnhold. Fagstoffet på NDLA kan også nyttiggjøres gjennom skolens læringsplattform ITs learning

Global oppvarming betyr at gjennomsnittstemperaturen på Jorden øker. Siden midten av 1800-tallet har Jordens gjennomsnittstemperatur steget med nærmere én grad. Uttrykket global oppvarming brukes særlig om denne økningen i temperatur, og om utsiktene til videre økning i årene som kommer. Også økninger i temperatur som har funnet sted tidligere i Jordens historie kan kalles global. Sjokolade er et nærings- og nytelsesmiddel fremstilt av kakaobønner. Moderne sjokolade lages vanligvis av kakao blandet med kakaosmør og sukker. Melkesjokolade inneholder forholdsvis mye melk, mens mørk sjokolade inneholder lite eller ingen melk. Til godteri blandes ofte sjokolade med nøtter eller frukt, eller fylles med ulike typer fyll

Kildebruk. Elevene synes ofte det er fint å presentere i mindre grupper. Når man har hatt en gruppe inne, kan en og en elev komme inn og få en karakter og tilbakemelding. På denne måten får eleven vite hva han eller hun får i karakter, men også hva som kan gjøres på samme måte eller annerledes neste gang Elevene skal studere variasjoner i en loddebestand og drøfte hva som kan være årsaken til svingningene, basert på den beste kunnskapen vi har om lodde og fangst av lodde. Resultatene skal sammenfattes i en digital presentasjon. Læringsmål for opplegget: Elevene skal lære å raskt orientere seg innen et nytt fagområde, bruke SSB og reflektere over hvorfor dyrebestander svinger så voldsomt Tverrfaglig opplegg, FYR: Norsk og Prosjekt til fordypning. Elevene har vært i praksis og skal skrive en rapport ved bruk av logger som de har ført mens de har vært ute

Norsk - NDLAMedieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3 - Progresjon i

Krav til primær- og sekundærkilder: - Skjønnlitteratur/sakprosa: Primærkilder: 1-2 romaner.Sekundærkilder: Minst én fagartikkel om litterær analyse, ellers bruk oppslagsverk, læreboka, NDLA, bokanmeldelser, NRK/skole ol Kildebruk (NDLA) Ung.no Ung i Troms og Finnmark iKomp i videregående skole. Lesetips. Uprisen Bokelskere Bokblogg for ungdom Samisk bibliotektjeneste Foreningen Les Boklister Tromsungdom leser E-bøker. Målselv kommune. Målselv kommunes nettsted. Hva leter du etter? Søk Søk. Om biblioteket (Kurs) Om Internettsøk (NDLA) (Søkemotor) Bing (Søkemotor) Kvasir (Nettleksikon) Encyclopædia Britannica; Søk i Delicious (et gigantisk bibliotek av nettlenker som hundretusener av brukere har laget sammen) littlist.no-Imponer læreren/sensor, lag en skikkelig litteraturlist Etiketter: kildebruk, ndla. Ingen kommentarer: Legg inn en kommentar. Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden. Abonner på: Legg inn kommentarer (Atom) Få beskjed om nye innlegg. Litt av hvert. Ebokutgaven av Norsk på 30 dager kan lastes ned fra ebok.no for bare 99.-. Trykt bok, mail meg. God kildebruk Vi som elever får stadig høre fra lærerne våre at om vi bruker noe noen andre har skrevet og som vi har funnet på nettet, aviser, bøker om andre kilder må vi opplyse om dette slik at det ikke blir en missforståelse og vi blir tatt for fusk

Ole Bjørn Rekdal har benyttet programvaren ScreenCastOMatic for å lage en nettressurs om kildebruk. Dette fungerer svært bra, og illustrerer potensialet i brukes av presentasjonsprogram sammen med skjermopptak. Rekdal har brukt Google Nettsteder for å legge ut innholdet. Jon Hoem.. NDLA film tipser: Se Suck me Shakespeer (Fack ju Göhte) på NDLA film: https://ndla.no/nb/node/192829?fag=130693 Den småkriminelle Zeki Müller blir.. Skriftlig Norsk skriftlig vurderingskriterier Vurdering. Mye av det du skriver i skolen skal vurderes av noen andre. Læreren din er den som evaluerer deg oftest, men av og til vil du få tilbakemeldinger av medelever, foreldrene dine og andre

Velkommen til elev- og lærernettstedet for Historie og filosofi 1 og 2! Klikk deg inn på ønsket verk (Historie og filosofi 1 eller Historie og filosofi 2).Her finner du lærestoff, oppgaver og ressurser for elever under hvert kapittel i menyen Hva er LØFT? LØFT er en metode for å løse konflikter som har sitt utspring fra «appreciative inquiry» og omtales på norsk som Løsningsfokusert tilnærming til konflikter. Teorien ble lansert i Norge i 1999 av Gro Johnsrud Langslet, og brukes idag som en alternativ konfliktløsningsmetode til den universelle konfliktløsningsmetoden og problemløsende metoder

Kilder og kildebruk i skriftlige hjemmeoppgaver

Medie- og informasjonskunnskap - Digital mobbing - NDLA

Alle har rett til videregående opplæring, men det er ikke obligatorisk. Elevene kan velge mellom studieforberedende og yrkesfag. Det er like mange elever som begynner på yrkesfag som på studieforberedende. Elever på yrkesfag går normalt to år i skole og blir deretter lærlinger i en bedrift i to år. Elevene på ;studieforberedende går tre år i skole Dikt ndla. Del dine gratulasjoner, hilsninger, feiringer og bilder - der øyeblikk møtes De romantiske dikterne satte intuisjon, følelser og fantasi høyere enn kunnskap og fornuft, og de satte naturen høyere enn sivilisasjonen Vi gir folk og virksomheter overskudd til å prestere - både på jobb og privat Ord deling på godt norsk - Frå ein orddelingsfeilekstremist si side Deling av ord. Det er utviklet kjennetegn på måloppnåelse i noen fag. Kjennetegnene under gjelder læreplaner for kunnskapsløftet 2006. Se også kjennetegn på måloppnåelse for nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020) NDLA helse- og oppvekstfag. Nettsted for utdanning. Utdanningsdirektoratet. Statlig organisasjon. Norsk VGS. Utgiver. NDLA religion og etikk. Nettsted for utdanning. Ungt Entreprenørskap Norge. Ikke-statlig organisasjon (NGO) NDLA engelsk NDLA. 5 475 liker dette · 68 snakker om dette. Nasjonal digital læringsarena (NDLA) tilbyr kvalitetssikrede og fritt tilgjengelige nettbaserte læremidler til videregående opplæring. https://ndla.n

 • Grease actors.
 • Hva skjer med kroppen etter døden.
 • Swefilmer straff.
 • Audi a4 stasjonsvogn 2004.
 • Planet coaster musik einfügen.
 • Us government snl.
 • Jeep zubehör katalog.
 • Bestefar.
 • I tonya full movie.
 • Patong nightlife.
 • Hva skjer hvis åkerneset raser.
 • Die woch saarland werbung.
 • Bobilparkering veiholmen.
 • Hypnose effekt.
 • Utfasing av kuldemedier.
 • Fluer i blomsterpotter.
 • Israel kamakawiwo'ole funeral.
 • Prostata vergrößert behandlung.
 • Rokke fisk giftig.
 • Elkjøp glasmagasinet oslo.
 • Land som har blitt mindre demokratiske.
 • Rousseau sitat.
 • Transfer galaxy s7 to s8.
 • Horoskop wassermann 2017.
 • Aristoteles fire årsaker.
 • Harry potter wizards unite beta.
 • San costanzo perugia.
 • Patek philippe nautilus price.
 • Kreisverwaltung wetzlar stellenangebote.
 • Wasser in der lunge was hilft.
 • Münzgasse leipzig japaner.
 • Barndommens krønike.
 • Dyshidrotisches ekzem was hilft wirklich.
 • 16 8 metoden.
 • Adventure time season 8 episode.
 • True temper hammer norge.
 • Hypertrophes narbengewebe piercing.
 • Pc skjerm stativ.
 • Palmenblätter werden braun.
 • Betonmast eiendom.
 • Patong nightlife.