Home

Nve sildre

We're sorry but hydportal doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue Sildre versjon 3.0 Om Tilbake Viksvatn (Hestadfjorden) (83.2.0) Egenskaper Stasjonsinfo. Stasjonsnavn Viksvatn (Hestadfjorden) Stasjonsnummer 83.2.0 Feltareal 508,13 km² Kordinater Latitude: 61.33. Ny Sildre er under utvikling Beredskapstelefonen skal brukes til å varsle NVE om beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen. Ved alvorlige flom- og skredhendelser, der det er behov for råd og bistand fra NVE, kan beredskapstelefonen varsles etter at aktuell kommune og politiet er kontaktet Liste over målestasjoner for sanntids-vannføring. Stasjoner sortert på stasjonsnav Opp til sanntidsplottingens hovedside. Opp til NVE sin hovedside. Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål.Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no. Sist oppdatert : 5/11-2020 14:39 5/11-2020 14:3

Sildre (BETA) - NVE

 1. NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi
 2. Sanntidsdata kan finnes på sildre.nve.no. Klikk på «Søk» og skriv inn region, stasjon eller elvesystem. Da kommer det opp en liste over stasjoner fordelt under fire ulike kategorier (Vassdrag, Kommune/fylke, Stasjonsnavn eller Stasjonsnummer)
 3. NVE gjør oppmerksom på at dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil. NVE forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer i informasjonen og i produktene og programmene som er beskrevet i denne informasjonen
 4. I Norge har vi generelt et overskudd av vann som skyldes mye nedbør, kombinert med moderat fordampning. Regn og snøsmeltning fører til at både overflateavrenningen og infiltrasjonen i grunnen er relativt stor. Vann som infiltrerer i bakken blir først til markvann, og når det siger videre ned.
 5. Sildre er en planteslekt i sildrefamilien. De er urter og dvergbusker med regelmessige blomster og kapsel med to horn (todelt griffel). Sildrene har små frø som spres med vinden. Globalt inneholder sildreslekta cirka 440 arter. Den består mest av fjellplanter i arktiske og nordlige, tempererte strøk og i Sør-Amerika. Evolusjonen i slekta er sterkt preget av allopolyploid artsdannelse; at.
 6. NVE
 7. Se egen side hos Sildre-NVE. Vannstand. Se egen side hos NVE. Fisketeller i Fotlandsfossen Vann/lufttemperatur. Måledata i tabellformat: Bjordal målestasjon Vannføring. Se egen side hos NVE. Se egen side hos Sildre-NVE. Vannstand. Se egen side hos NVE. Se alle NVEs målestasjoner

Flomvarselet for Haldenvassdraget er oppjustert til oransje nivå. NVE og Haldenvassdragets Brukseierforening fraråder å oppholde seg nær elver med stor vannføring. Sikre/flytt verdier bort fra utsatte områder sildre.nve.no The Norwegian Water Resources and Energy Directorate NVE is a directorate under the Ministry of Petroleum and Energ

senorge.no - xgeo.n Vikedalselva Åpen for laksefiske mandag, torsdag, fredag, lørdag, og søndag i perioden 15.06.20 - 20.08.20 Auren er totalfreda og døgnkvoten er ein laks Om senorge.no seNorge.no 40 NVE RAPPORT NR 30-2014 Menneskene og organisasjonen 42 Årsverk og turnover 44 Økonomi 46 Energistatistikk 48 Publikasjonsliste INNHOLD Lansering av nettjenesten Sildre. Ny og forbedret visning av hydrologiske sanntidsdata på nett. Anbefaling til strømkunder om å velg I følge NVE er man ikke særlig bekymret for dette vassdraget mht på skadeflom. Det er gjort tiltak ved Bones med å åpne inn/utløp til gamle elvemeandere som vil ha flomdempende effekt, dvs de vil ta unna for en rask økning i vannstanden. Dette vil ha begrense vannhastigheten og hvor hurtig elva stiger lenger ned i vassdraget

Hydrologiske data - NVE

Liste over målestasjoner for sanntids-vannføring

(Innholdsfortegnelse: På denne siden legger vi ut lenker til nyttig informasjon som du kan lese på din smarttelefon, PC eller ditt nettbrett. Gyldenløve Kajakklubb - Veileder for smittever NVE har sendt ut flomvarsel som gjelder Gjesdal og Dalane. Det er ventet mye nedbør fra fredag kveld (29.9.17) og til mandag morgen (2.10.17). Det kan komme totalt 200 millimeter. English: The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) ha

Målestasjoner med sanntids-vannføring - NVE

© 2020 - hjelstuen.n NVEs målestasjoner på Helleland og Gjedlakleiv - www.sildre.nve.no Norges vassdrags- og energidirektorat (NE) har flere målestasjoner som måler/registrer vannstand, vannføring og temperatur hver time. Mange av målestasjonene er tilgjengelig på internett og de e

Du kan følge vannføring i Drammensvassdraget på NVE sin nettside Sildre.no, fra målestasjonen ved Mjøndalen bru. Se egen lenke i bunnen av siden. Referanse vannføring: Gyldenløve Kajakklubb arrangerer ikke organiserte turer på elva når vannføringen er > 650 m3s Du kan følge vannføring i Drammensvassdraget på NVE sin nettside Sildre.no, fra målestasjonen ved Mjøndalen bru, se egen lenke. Referanse vannføring: Gyldenløve Kajakklubb arrangerer ikke organiserte turer på elva når vannføringen er > 650 m3s Følg vannstand og vannføring i Sildre. Aktsomhetsnivå for flom- og jordskredvarsling Dagens flom- og jordskredvarsler Spørsmål om framkommelighet på veg? Bruk karttjenesten til Statens Vegvesen (lenke her), eller ring 02030. Viktige telefonnumre. En tjeneste levert av NVE,.

NVE - Norges vassdrags- og energidirektora

 1. Du kan følge vannføring i Drammensvassdraget på NVE sin nettside Sildre.no, fra målestasjonen ved Mjøndalen bru. Se egen lenke i bunnen av siden. Referanse vannføring: Gyldenløve Kajakklubb arrangerer ikke organiserte turer på elva når vannføringen er > 650 m3s. Vis hensyn når du padler på elva. Hold deg langs breddene
 2. www.nve.no og Sildre • Hydrologske tidsserier - observert • SeNorge - Xgeo (modellert) Beregning av klima- og hydrologiske framskrivninger. IPCC AR5. Research institutions. EURO-CORDEX initiative. Emission pathways (RCP4.5 & 8.5) Global climate models (GCMs) Dynamical downscaling. Regional climate models (RCMs
 3. 2. juni 1995 klokka 19.15: På ordre fra NVE gravde Ole Kristian Solberg, som da var 27 år, hull på flomverket i Heradsbygd. 3.000 dekar av Elverums fineste jordbruksarealer ble lagt under vann. - Flomverket var helt tørt inni. Det hadde tålt mye mer. Jeg mener det vi gjorde da var unødvendig, sier Solberg nå
 4. Kommunen er ein av 26 kommunar som har fått midlar frå NVE til å kartlegge kritiske punkt i bekkar og bratte Har noko heiter sildre.nve.no open kjelde med data frå målestasjonar rundt.
 5. Det finnes tre vannmålere fra NVE som ligger på internett, og som indikerer vannstanden i elvene i området. Vannmålere finner man på www.nve.no (Sildre) og de kan lastes ned som en app. Vannmåleren Laksforsen er plassert i Vefsna. Denne kan brukes når man vil padle selve fossen, o

Stasjonsnettet - NVE

brønnene, samt en eksisterende overvåkingsbrønn etablert av NVE, for automatisk logging av grunnvannsnivå, temperatur og elektrisk ledningsevne. Det har blitt tatt ut grunnvannsprøver fra alle brønnene i oktober 2017, juni og oktober 2018, og mai 2019 for standard fysikalske og kjemisk For mange er fiske en av sommerens (og årets) høydepunkter. Vi er nå inne i kanskje den beste tia på sesongen, spesielt for de som fisker med flue. Sol og varme har gjort at vannstanden har normalisert seg etter vårflommen og det har blitt såpass varmt i vannet at det er mye mat tilgjengelig for fi Vegtrafikksentralen: 22 07 30 00, tast 3 Dagens flom- og jordskredvarsler Følg vannstand og vannføring i Sildre Se vannføringer i sanntid Følg nedbøren nå! Tiltak og råd for forebygging av skader. Aktsomhetsnivå for flom- og jordskredvarsling. Tiltak og råd. Abonner på naturfarevarsler NVE og MET (SMS og e-post) Send oss bilder Konstituert NVE-direktør Anne Britt Leifseth forklarer dette med effekttariffer, og poenget med dem slik overfor ABC Nyheter: Som vanlig hevdes det at fortjenesten ved slike grep ikke skal forbli hos aktørene, men sildre ned på forbrukerne. Kraftsuget øker i Norge Bakgrunnsdata for snørapporten finner du som snøkart på senorge.no, data fra målestasjoner finner du både på senorge og på sildre.nve.no og yr.no. Bilder Jotunheimen 3. april 2017. foto: regobs.no Last ned bild

Søk - NVE

http://sildre.nve.no/Station/121.29 Sildre.nve.no - Vannstand Gya . Oppdatert onsdag 22. november 13:40. Oppdatert informasjon fra Meteorologisk Institutt (Met) kl. 12.45. Oppdatert varsel om økt overvåking, Fase A - Fare for ekstremvær: For Rogaland er det ventes mye nedbør fra onsdag kveld til torsdag ettermiddag i midtre og i indre strøk, estimert til 100-120 mm på 24.

Nord-Norge: Nord-Norge er snøvinnere i stor skala denne vinteren! Ingen over, ingen ved siden! I alle fjellområder i nord er det mer snø enn vanlig, og flere steder som fra Børgefjell i sør, via Hattfjelldal, Bardu og Dividalen, Reisadalen, områdene rundt Alta, Sennalandet og Porsanger i nord er denne vinteren en av de aller mest snørike siden 1958 Ut på tur i kajakk, kano og packraft. Mange har tatt i bruk det fantastiske landet vårt i år og nå står den flott høsten og vintersesongen for tur NVE har sendt ut flom- og jordskredvarsel på oransje nivå for 6-8. desember. Sjekk www.varsom.no for mer info. Her er varslene fra NVE: Flomvarsel: Det ventes mye regn, opp til 300-400 mm over tre dager (tirsdag til og med torsdag). Tirsdag er det ventet mest nedbør, opp mot 200 mm på 24 t. Lokalt kan nedbørintensitet være opp til 20-30. Informasjon Lakseinnsig Namsfjorden Les mer på Norsk institutt for naturforskning sine nettsider » Laksebørsen Namsenvassdraget har [ Vi satt og fulgte nøye med på sildre.nve.no for å se når elva snudde, altså begynte å falle igjen. Ved midnatt, natt til 21 juni snudde den i Grong. Da vet vi av erfaring at det tar 6-8 timer før vannstand begynner å falle her i de nedre deler. Så trenger elva litt tid for å bli ren nok for å starte fisket

Grunn- og markvann - NVE

NVE har laget denne oversikten over vannmengde ved ulike flomnivåer. Ut fra hvor høyt eiendommen din ligger, hvor nær elva den er, og hvordan landskapet mellom elva og eiendommen ser ut, kan du beregne sånn cirka hvor utsatt den er for flomvann. Sildre - målestasjoner i Trysil Vannføringen i Driva har minket gjennom hele fredagen. Klokka 15 ble det målt 644 kubikk i sekundet. Toppmålingen var ved 11-tiden fredag med nesten 709 kubikk i sekundet. Siden gikk elva ned time for time - og var fredag kveld gått ned med over 100 kubikk fra toppnoteringen, ifølge sildre.nve.no NVE og Bergen kommune (VA) fikk opp vannmåingsstasjon i Haukåselva 2007. Typisk flombekk ! Turbiditet målt fra 2012, se; www.nve.sildre.no. Østlandet: I Oslomarka har det blitt vår, men selv om snøkartet på seNorge.no viser at det er mer eller mindre snøfritt i alle markene omkring Oslo, finnes det fremdeles skiføre for entusiastene - enn så lenge. Per i dag, 28. mars, er det fremdeles 32 cm snø på både Bjørnholt i Nordmarka og Brunkollen i Bærumsmarka RÅDGIVENDE BIOLOGER AS Edvard Griegs vei 3, N-5059 Bergen Foretaksnummer 843667082-mva www.radgivende-biologer.no Telefon: 55 31 02 78 E-post: post@radgivende-biologer.n

Sage stanga slo se vrang i helga. Ble montert når det var forholdsvis kjølig i været. Etter fisket ble den plassert i solveggen, og da jeg skulle demontere den satt holkene bom fast. Satte stanga i skyggen et kvarters tid, viola så løsnet holkene uten problem. Finnes vel en fysisk forklaring på d.. Rokkones laksevald, Rennebu, Sor-Trondelag, Norway. 403 likes · 26 talking about this · 5 were here. Et lite lakseparadis i Orklas midterste del i Rennebu! NVE skal levere statusrapport på akutttiltak etter Synne 2015 til sitt hovedkontor mandag morgen og var lørdag på befaring og statusoppdatering med kommunen og Dalane Kraft Se NVEs målestasjoner på www.sildre.no Her finner du oversikt og data over vannmengde, vannstand m.m. Du kan søke på ulike målestasjoner i kommuner og vassdrag m.m En virkelig flott dag i dag Og det skal fortsette hele helgen. Det ryktes om 18 grader i sjøen, så det er mulig å starte badesesongen også ‍♀️ Trivelig å se så mye folk, og ønsker alle en fortsatt fin helg . For dere som lurer på om det blir noen flom i år, så tror jeg vi kan si at det ser ut til å gå bra

Laksefiske i Ogna Elva - Ogna Gard - Fishing Spot - Ogna

Han synes det er trist å se vannet så vidt sildre i elva, Det er det myndighetene, her under NVE som må ta stilling til, sier han. I løpet av neste år kommer NVE med sin innstilling Det er to målestasjonar for vassføring, ein ved utløpet av Stordalsvatn og ein nedstraums Litledalsvatn (Sildre.NVE.no). Vassføringa i Etneelva varierer frå låg vintervassføring på rundt 2 m 3 sek -1 til over 30 m 3 sek -1 gjennom vår og sommar med toppar over 60 m 3 sek -1 . Figur 1. Etneelva med fiskesonene 1-27 innteikna

sildre - Store norske leksiko

Ønsker å frata NVE konsesjonsansvaret; Sildre på mobilen; Ros til NVE for ny veileder; Tørrere og dyrere; Mildt, vått og billig; Mange venter fortsatt på konsesjon; God sommer! Kabler til utlandet skal redde fornybart; Det kan snu oppover; Slik kjøper du sertifikater; Skoleferien reduserer forbruket; Prisene i taket for småkraftforsikrin vil gje villreinen tilbake noko av det dei har tapt dei siste 100-120 åra. Eksempelvis kan dette vera tunnellar på veg- og togstrekningar som vil reetablere gamle trekk og dermed gje villreinen tilbake viktige funksjonsområder Linken jeg har brukt og syntes er best og er fra Sildre.nve.no. Denne oppdateres hver time gjennom hele døgnet. Dette er utrolig viktig når elva stiger etter regn, om man vil være på plass når den snur Her må du først velge Stasjonsoversikt , fylke (Nord-Trøndelag), Komune (Overhalla eller Grong) og så målestasjon hvor jeg forholder meg til Bertnem i Overhalla og Tørrisdalen i. Det er to målestasjonar for vassføring, ein ved utløpet av Stordalsvatn og ein nedstraums Litledalsvatn (Sildre.NVE.no). Vassføringa i Etneelva varierer frå låg vintervassføring på rundt 2 m 3 sek-1 til over 30 m 3 sek-1 gjennom vår og sommar med toppar over 60 m 3 sek-1. Figur 1. Etneelva med fiskesonene 1-27 innteikna

(Kilde: sildre.nve.no) 3.Håndteringen av flommen Kommunen blefra 16. mai holdt orientert om situasjonen i Drammensvassdraget av FM Tirsdag 21. mai ble situasjonen første gang prognosene var usikre, ble det besluttet å kommunenskulle bli rammet av flom Finn informasjon om observert og varslet vannstand, flo og fjære, tidevannstabeller, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted

Vær og vannstand Bjerkreimselv

Flomvarsel i Haldenvassdraget - Haldenvassdragets Kanalselska

 1. Det er vel mer slik at man med tiden har fått mer kunskap når der gjelder flytting av arter til nye steder. Også at man ser det totale artsmangfoldet under et mer samlet syn. Stort sett har vi vært heldige her i Norge
 2. NVE mente også at Øystesevassdraget er et fjordvassdrag i et område som er for lite representert i verneplanen. De argumenterte derfor for å ta vare på hele vassdraget fra fjell til fjord. Til SVs skuffelse fremmet ikke den rød-grønne regjeringen i 2009 forslag om å ta inn elven da verneplanen for vassdrag ble supplert
 3. Kilde: sildre.nve.no. Sjå meir. Tokkeåi. 4. november 2019 · Her om kvelden viste NRK et naturprogram om livet i en bekk. Opptaket er fra Tyskland, men mange av de samme betingelsene for liv gjelder i større vannforekomster som i Tokkeåi. Bekker som dette, med et sunt samfunn av livsformer, blir stadig sjeldnere
 4. 20 m3/s for dette tidspunktet (sildre.nve.no), og dette indikerer at vassføring var relativt låg i området då undersøkinga vart utført. Sidan elva er utretta og kanalisert er straumhastigheita relativt jamn i heile elvebreidda. Sjølv om vassføringa var relativt låg under elektrofisket , var straumhastigheita i det meste a
 5. Besøksadresse Stensberggaten 27 0170 Oslo Postadresse Postboks 6831, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon +47 23 70 95 0

sildre.nve.no sildre

Halv-Fet Triathlon - Kinnveien 90, 1903 Gan, Norway - Rated 4.9 based on 16 Reviews Kjempegøy og iskaldt, satser på reprise til neste år : Rådgivende Biologer AS 2 Rapport 2973 FORORD Rådgivende Biologer AS gjennomførte fiskebiologiske undersøkelser i høsten 201Valldøla i 8 Norddal kommune i Møre og Romsdal Vannføringen var på 18 m³/s (sildre.nve.no) og sikten i vannet var 10-12 m, noe som ga relativt gode observasjonsforhold. I enkelte av de største hølene og bredeste partiene av elven er det likevel sannsynlig at noe fisk ikke ble registrert

senorge.no - xgeo.n

Kajakk kurs i elv, mest kjent som elvepadling eller white water kayaking. Vi holder grunnkurs og guiding i junkerdalen, saltdalen og Beiar Hei Er det noen som har peiling på vannføring i Tya og Nea ? Jeg har planer om å kjøre dit i morra men er litt usikkert om forholdet er ok... Fint om noen kan svarer på dette :-

Vikedalselv

Kvenna 25. juni - 31. juli (data etter sildre.nve.no), og posisjonar innafor Hordaland for radiomerka rein i perioden 25. juni - 31. juli, for åra 2019, 2015 og 2013 (data henta frå www.dyreposisjonar.no) (Av plassomsyn er berre tre år tekne med her) 06/05/2020 Nugget camp . Nugget camp . Hei alle gullgravere, det blir Nugget Camp!!. Det har i disse merkelige koronatider vært usikkert om vi kunne gjennomføre gullgravercampene i Olsmedalen og Gisna Songnabben Camping, Sagstua. 441 likes · 22 talking about this. www.songnabben.no Songnabben Camping er en trivelig familiecamping, ved Fv 24 helt inntil Storsjøen i Nord Odal Kommune. E-post:.. Kortpriser i Repparfjordelva m/Skaidielva for 2013. Ser at det er noen forandringer her i år. Kortprisen i gul sone har doblet seg fra 150 kr til 300 kr for medlemmer og 500 kr for ikke medlemmer i Vest-Finnmark Jeger og Fiskeforening

Vannmåling historikk må gjøres enklere tilgjengelig enn den som finnes på sildre.nve.no i dag. 3. Nome Venstre savner en plan for bevaring av artsmangfold Fremtredende populasjonsforskere hevder at vi står ovenfor verdens 6. masseutryddelse av arter. Den er forårsaket av menneskelig aktivitet. Disse er: - overbeskatnin varsom.no Det langsiktige målet for wwwvarsomno er å samle varslingen av naturfarer på et sted slik at du kan få en enkel og oversiktlig presentasjon av gjeldend Hvordan dyrekretsens krefter hjelper oss å stige opp som menneskehet; foredrag og seminar med Thomas von Rottenburg & Raphael Kleimann Tors, 27.8. 19.00 Bokhandel Astropos, Josefinesgate 12, Oslo Essensielle oljer som hjelp for fødselen inn i en ny tiden Foredrag av ÅNDALSNES (NRK): Regn, høye temperaturer og snøsmelting gir, ifølge NVE, trolig økende bevegelser i fjellet Mannen lørdag kveld. Det siste døgnet har fjellet beveget seg én centimeter i.

Varsom - Forside

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Dei er villige til å gå så langt dei kan utan å bryta lova for å stoppa Okla vindkraftanlegg på Stadlandet. Fem vindturbinar, to konsulentrapportar, ein veg på fire kilometer, eit stort italiensk konsern, straum til rundt 3000 hus og store mengder vondt blod i små bygdelag. Dette er Okla. nedstraums Litledalsvatn (Sildre.NVE.no). Vassføringa i Etneelva varierer frå låg vintervassføring på rundt 2 m sek til over 30 m sek gjennom vår og sommar med toppar over 60 m sek . Figur 1. Etneelva med fiskesonene 1-27 innteikna. Plasseringa av fiskefella i sone 3 er vist med raud stjerne og stasjonar for målin NVE sin applikasjon Lavvann er brukt for å beregne feltkarakteristikker for feltet ned til Ler. Resultat og kart derfra er vist i tabell 1 og i vedlegg 1. perioder fryse et lokk der vannet kan sildre under. Den bør være så dyp at det ikke bunnfryser Request PDF | Microplastic pollution in three rivers in South Eastern Norway | The aim of this study was to investigate the occurrence and types of microplastic pollution in three differently.

 • Weer serfaus zoover.
 • Valutakalkulator.
 • Moskenes kirke.
 • Linsevæske månedslinser.
 • Hva slags ingeniør tjener mest.
 • Horoskop widder nächste monat.
 • Snickers konfekt med cornflakes.
 • Fahrplan trilex 2017.
 • Queen artists.
 • Er det viktig å ta vare på dialektene i norge.
 • Tanzschule bremen.
 • Aortaaneurisme kontroll.
 • Party dresses online shopping.
 • Michalis pantelouris lesung 2018.
 • 9 11 impact.
 • Collateral oversatt.
 • Kylling peanøtt gryte.
 • Billige madrasser 120x200.
 • Train norway.
 • Gaten matarazzo 2017.
 • Cecilie haugaard vægt.
 • Ingrid coronado y fernando del solar.
 • Snobbete kryssord.
 • Var tillverkas pilote husbilar.
 • Honda motorsykkel norge.
 • Sjekterace søgne 2018.
 • Morsomme god påske bilder.
 • Dolce gusto stelia test.
 • Eplesaft sitronsyre.
 • Horoskop widder nächste monat.
 • Sony a1 oled pris.
 • Radio hamburg hymne text.
 • Favorittside baby.
 • Division 3 fotboll södra.
 • Mafia remastered mod.
 • Bolia case skjenk.
 • Starplan heidelberg.
 • Davy crockett.
 • Al jazeera football.
 • Italian house spisebord.
 • Leder dyr kryssord.