Home

Jordbruksoppgjøret 2015

Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.Stortingets flertall har gitt sin tilslutning til regjeringens forslag. SV og MDG stemte i mot Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2015-2016, som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2015. Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2016, omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett i 2015, målpr.. Jordbruksavtale 2015-2016 funksjoner som normalt tilligger målpris, inkludert grunnlag for fastsetting av øvre prisgrense. Eventuelle avvik fra dette, som følge av særskilte forhold, skal avtales mellom partene Jordbruksavtalen forhandles fram i jordbruksoppgjøret og er en næringsavtale mellom staten og bøndene i Norge. Avtalen er et resultat av forhandlinger mellom staten og bøndenes organisasjoner, som forhandler på vegne av alle bønder. Jordbruksavtalen spesifiserer målpriser, økonomiske overføringer og andre tiltak som skal sikre bøndene inntekt

Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene føres på grunnlag av Hoveda.. De viktigste inntektssidene som påvirkes av jordbruksoppgjøret er hvilke priser bøndene skal få for varene, og tilskudd fra staten. Formelt hører ikke skattebestemmelser innunder jordbruksavtalen, men partene har de siste årene også lagt til grunn et jordbruksfradrag fra skatten. Her er de viktigste datoene for jordbruksoppgjøret 2015 Fra jordbruksoppgjøret. Teknisk jordbruksavtale 2014-2015 - Revidert 19.12.2014; Prop. 106 S (2013-2014) - Jordbruksoppgjøret 2014 - endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 201

Jordbruksoppgjøret: Grønnsaksbonde får beholde

Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2016 og omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett for 2015. Videre omfatter oppgjøret målpriser for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 og enkelte andre bestemmelser Publisert fredag 15. mai 2015 - 19:15 Sist oppdatert torsdag 13. oktober 2016 - 12:06. Del artikkel. Norges Bondelag har inngått avtale med staten i jordbruksoppgjøret

Norgesgruppen: Rekordhøyt salg av norske epler - NationenNationen – distriktenes næringsavis

6 Jordbruksavtale 2019-2020 2.1.3 Svinekjøtt Tabell 2.2 Målpris for avtaleperioden for svinekjøtt Målpris, kr per kg Vare-gruppe Representantvare Endret fr Det forventes ingen økning i kraftfôrprisen som følge av jordbruksoppgjøret, siden prisnedskrivningstilskudd er benyttet for å skrive ned kostnadene på råvarene til kraftfôr. Frukt, grønt og potet. Jordbruksavtalen for inneværende år har en stor satsing på grøntproduksjon. Dette videreføres i den nye avtalen Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt en resolusjon foran jordbruksoppgjøret 2019. Blant målene i resolusjonen er satsing på landbruket over hele landet, reduksjon av inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet og økt bruk av norsk ressurser i produksjonen av mat

Jordbruksoppgjøret 2015 - vedlegg 4 om nasjonal

Jordbruksoppgjøret 2015. Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har i år tilbudt bøndene å øke støtten til landbruket med 90 millioner, et betraktelig lavere beløp enn bøndenes fremlagte krav på 950 millioner. Dersom du vil lese siste nytt om årets oppgjør, kan du gjøre det her Jordbruksavtale 2018-2019 (pdf); Avtaleverket for jordbruket har til formål å regulere tiltak som er egnet til å fremme fastlagte mål for jordbruket, og som ikke er uttømmende regulert ved lov, stortingsvedtak eller forskrift Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU

Jordbruksoppgjøret viser tydelig at regjeringen ikke har stortingsflertallet bak seg i landbrukspolitikken, mener Arbeiderpartiets Knut Storberget. Jordbruksoppgjøret 2014 5. juni 2014 kl. 10:5 Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt at det er ønskelig med forenklede forhandlinger om jordbruksoppgjøret 2020. Målet er å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammer for matproduksjonen framover Jordbruksoppgjøret 2019 er det 69. i rekken siden landbruket fikk forhandlingsrett med staten. Dette skjedde ved inngåelsen av Hovedavtalen i 1950. Den gang forhandlet landbruket med regjeringen Gerhardsen fra Arbeiderpartiet. I år representeres motparten av KrF-statsråd Olaug Bollestad fra regjeringen Solberg Jordbruksoppgjeret 2017 ende med at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag braut forhandlingane. Jordbruksavtalen for 2017 vart klar 26. juni

Jordbruksoppgjøret 2015 - Norsk Sau og Gei

 1. 16. mai 2019 kl. 17:02 Enighet i jordbruksoppgjøret . Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020. Avtalen har en ramme på 1,24.
 2. Opposisjonspartiene Ap, KrF, Sp og SV er enige om et felles opplegg for jordbruksoppgjøret, skriver VG. Enigheten innebærer en økonomisk ramme på 790 millioner kroner. Jordbruksoppgjøret 201
 3. dre enn.

Skog i Norge kjøpes nå av tyske kapitalkrefter. Det er avgjørende for velferdsstaten vår at vi sikrer det norske eierskapet til naturressurser som vannkraft, skog, fisk og olje Korn, frukt og grønt prioriteres i jordbruksoppgjøret. Det blir ingen inntektsvekst for norske bønder i år. Staten og bondeorganisasjonene er enige om et forenklet oppgjør, I perioden 2018 til 2019 gikk gjennomsnittslønnen ned så mye at næringen er nede på 2015-nivå Jordbruksoppgjøret 2019 Regjeringens økosatsing: - Respektløst! - Det er så langt ifra en satsing som det er mulig å komme, sier Harald Moskvil (MDG) Jordbruksoppgjøret. Jordbruksoppgjøret i 2014 har en ramme på 400 millioner kroner og legger til rette for en inntektsvekst på 5¼ prosent i 2015 sammenliknet med 2014, før oppgjør. Målprisene økes med 340 millioner kroner fra 1. juli 2014, mens budsjettmidlene videreføres Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. Ekstern id: 61829 Sist oppdatert: 2015-06-16 22:00:00 Status: Behandlet Komité: Næringskomiteen. Type: budsjett Dokumentgruppe: proposisjon Henvisning: Prop. 127 S (2014-2015), Innst. 385 S (2014-2015

Jordbruksoppgjøret 2015 - Landbruk Nor

Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 Jordbruksforhandlingene i 2015 ble ført på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket av 17. februar 1992. Jordbrukets krav Etter fjorårets jordbruksoppgjør som endte med brudd og et forlik mellom Regjeringspartien Innst. 385 S (2014-2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 127 S (2014-2015) Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2015 Budsjettet for 2015 ble om lag et nulloppgjør. Dette fremgår i Prop. 106 S (2013-2014), der tabell 8.4 viser at endringer i kap. 1150 «Til gjennomføring av jordbruksavtalen» ble redusert med 250 mill. kroner, og avtalen om jordbruksoppgjøret 2014 mellom regjeringspartiene, venstre og Kristelig folkeparti, der det fremgår a Jordbruksoppgjøret 2015. Våre hovedorganisasjoner Norske Landbrukstenester (NLT) og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har «oppsummert» resultatene av sine respektive fagfelt innen oppgjøret 2015. Forsiden. 12 mai, 2015. Arbeidslister til Landbruksmessa 2015. Hei

Prop. 127 S (2014-2015) - regjeringen.n

Tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene viser en inntektsvekst på 5,1 prosent for bondens årsverk fra 2015 til 2016. For 2016 til 2017 er det budsjettert en nedgang på 1,3 prosent. Grunnlaget for jordbruksoppgjøret er klart - Nibi 15. mai 2015 16:22 - Oppdatert 20. mai 2015 13:37. Del Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon. Utviklingen i jordbruksoppgjøret utløste en demonstrasjon utenfor Stortinget fredag ettermiddag

Telemark ser til Hardanger for å beskytte eplene sine

Dokumentet Innst.385 S (2014-2015) Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet for 2015 m.m. (Innstillinger) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Gå til dokumentet på stortinget.no. Det originale dokumentet er tilgjengelig her Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og. Her finner dut aktuelt stoff i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Jordbruksoppgjøret 2016. 19.09.2016 | Skrevet av Arne Flateb I 2019 gikk bøndenes inntekter ned til 2015-nivå, og Pollestad mener derfor Stortinget må se på inntektsmålene som er satt for jordbruket. - Man er et godt stykke unna å ha samme inntektsmuligheter i landbruket som i andre grupper, og når vi ser at vi er tilbake på 2015-nivå så er det noe som har vært grunnleggende feil Jordbruksoppgjøret 2016 Skrevet 23. March 2016. Publisert i Fagligpolitisk utvalg «I helgen ba Norges Bondelag Regjeringen og landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) om å dra til helvete. Jordbruksoppgjøret kom aldri i gang. Bøndene gadd ikke en gang å forhandle.» Ordne er Frithjof Jacobsens, politisk kommentator for VG i 2012

1.5 NYTT FRA JORDBRUKSOPPGJØRET ↑ Jordbruksavtalen er som følge av jordbruksoppgjøret 2015 endret på en rekke områder. Endringene som gjelder produksjonstil-skudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid ved søknadsomgangene i august 2015 og januar 2016 er sammenfattet her: 1.5.1 Endringer i satser og intervalle Nationen er en landsdekkende, meningsbærende nyhetsavis, som kom ut for første gang i 1918. Avisens formål er å ivareta distriktenes og bygdefolks økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Nationen skal gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle. <br> Nationen skal sette dagsorden gjennom nyheter og historier om matproduksjon og landbruk, og skal være. for 2014 og 2015, og særlig ved behandlingen av Jordbruksoppgjøret 2014 (Innst. 285 S (2013 - 2014). I disse innstillingene bekrefter flertallet i komiteen mange av de eksisterende hovedlinjene i landbrukspolitikken. Stortingsflertallet var ikke fornøyd med Regjeringen I jordbruksoppgjøret forhandler staten med Norges Bondelga og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om de økonomiske vilkårene for landets bønder. Les hvordan jordbruksavtalen som slår ut for fullt i 2015, ble vedtatt av flertallet i Stortinget 17. juni 2014. Del (3) 3 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert Dokumentet Innst.412 S (2015-2016) Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.) (Innstillinger) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Gå til dokumentet på stortinget.no. Det originale dokumentet er tilgjengelig her Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse.

Innstillinger: Innst.412 S (2015-2016) Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.) (INNST.412 S (2015-2016) Jordbruksoppgjøret, for både store og små. 05/15/2015 Kristin Bygdelivet, I fjøset, Politikk Legg igjen en kommentar. Da har Norges Bondelag signert årets jordbruksavtale, dessverre uten Norges Bonde- og Småbrukarlag. Og som alltid er det kritiske røster med mye på hjertet som kjemper om medias oppmerksomhet Korn, frukt og grønt prioriteres i jordbruksoppgjøret. Det blir ingen inntektsvekst for norske bønder i år. Staten og bondeorganisasjonene er enige om et forenklet oppgjør, der korn, I perioden 2018 til 2019 gikk gjennomsnittslønna ned så mye at næringen er nede på 2015-nivå

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet i næringa. Geno ser det som meget viktig at dagens melkekvoteregioner opprettholdes av jordbruksoppgjøret 2015 - 2016. Vi får forståelse for våre synspunkter, men det er ikke alltid like lett å finne dette igjen i de krav og de avtalene som blir inngått mellom Staten og faglaga. TYR benytter anledningen til å ha god dialog med representanter p

jordbruksoppgjør - Store norske leksiko

Jordbruksoppgjøret - regjeringen

Jordbruksoppgjøret prioriterer korn, frukt og grønt, mens inntektsøkning legges på vent. I perioden 2018 til 2019 gikk gjennomsnittslønna ned så mye at næringen er nede på 2015-nivå. Bondeorganisasjonene varsler allerede at inntektsvekst blir et viktig tema neste år Jordbruksoppgjøret 2017. Publisert den 19. mai 2017 19. mai 2017 av jacobsenpaberg. I skrivende stund har jeg 233 dyr som alle trenger meg. Dag og natt. Hverdager, helgedager og røde dager. Hjerter som banker. Behov for å bli sett. Stelt. Matet. Få omsorg. 233 dyr er vanvittig mye Jordbruksoppgjøret er den årlige forhandlingen mellom bondeorganisasjonene og staten. Det blir forhandla om hvordan de økonomiske mulighetene for bonden skal være det kommende året og hvordan overføringene til norsk landbruk skal fordeles. Målet med jordbruksoppgjøret er å inngå en jordbruksavtale for det kommende året Jordbruksoppgjøret. Årets jordbruksavtale har en ramme på 1 270 millioner kroner og gir bøndene et betydelig inntektsløft. Avtalen innebærer økte bevilgninger på 500 millioner kroner i 2014, når en ser bort fra engangsbevilgningen på 275 millioner kroner i 2013 til Landbrukets utviklingsfond 5. mai 2015. 05.05.2015 · 29 min. Programinformasjon Tidspunkter ︎ 00:45 Tilbud i jordbruksoppgjøret provosere

Men jordbruksoppgjøret må alltid bedømmes ut fra utgangspunktet, og utgangspunktet her er at kostnadsutviklingen for jordbruket har vært veldig lav. Det har vært nær null kostnadsøkning over to år. Og inntektsutviklinga har derfor vært veldig god i 2015, med 14 prosent, sier Leif Forsell til Bondebladet underskudd i 2015, siden kontoret hadde godkjent en overbemanning i forhold til budsjett for første halvår 2015. På grunn av forventet driftsunderskudd har det vært holdt igjen på fornying av driftsutstyr, som også er med og påvirker resultatet. Det vil gi følger med noe økt behov for nytt driftsutstyr i kommende år 25.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015) Redaktør Ringreven. Som kjent ble det i år brudd mellom partene i jordbruksoppgjøret. Ved tidligere brudd i jordbruksoppgjøret er det vanlig at statens tilbud blir gjeldene. Denne gangen ble statens tilbud justert etter forlik i Stortinget. Rammen. I jordbruksavtalen for 2015 ble det vedtatt en økning i bevilgningen til skogbruk fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF) på 10 millioner kroner. Bevilgningen til skogbruk fastsettes hvert år i jordbruksoppgjøret og fordelingen på ulike tiltak drøftes med avtalepartene hver høst. Landbruks- og matdepartementet har nå gjennomført drøftinger med avtalepartene om fordelingen av LUF-midler. Avklaring i jordbruksoppgjøret. Jordbruket og staten er blitt enige etter forenklede jordbruksforhandlinger siden søndag. Når jordbruket er tilbake på 2015-nivå med hensyn til vederlag per årsverk, bør kravet i årets jordbruksoppgjør være såpass at snittvederlaget blir på godt over 400 000 kroner,.

I innstilling fra næringskomiteen (Innst.385 S 2014-2015) om jordbruksoppgjøret 2015 sies det at «Komiteen ønsker et miljøvennlig, bærekraftig og fremtidsrettet norsk landbruk med små og store bruk i hele landet. Det er et mål at norsk landbrukspolitikk skal stimulere til økt matproduksjon, med intensjon om øk Jordbruksoppgjøret avgjør størrelsen på LUF-midlene (Landbrukets Utviklingsfond.) I 2015 ble dette kompensert med at ALLSKOGs fem fylkesmenn fikk de største tildelingene. Her mangler også Miljøregistrering i skog (MiS) i størsteparten av kommunene

Prop. 133 S (2015-2016) (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.) sendes tilbake til regjeringen, og Stortinget ber regjeringen innlede nye forhandlinger med jordbrukets organisasjoner og legge frem et nytt oppgjør i tråd med følgende prinsipper: - Stortinget ber regjeringen sikre en utvikling i tråd med ressursgrunnlaget ved å påbegynne en gradvis gjeninnføring av toppavgrensingene på. I jordbruksoppgjøret 2015 ble det bestemt at det skulle utarbeides en nasjonal tilskuddsordning for bevaringsverdige husdyrraser som skulle omfatte sau, geit og hest. I Prop. 127 S (2014-2015) Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. kap. 7.4.3 . heter det: Ny tilskuddsordning til bevaringsverdige husdyrrase Årets Avløysar 2015; Årets Avløysar 2014; Årets Avløysar 2013; Årets Lag. Årets Lag 2018; Årets Lag 2017; Årets Lag 2016; Årets Lag 2015; Årets Lag 2014; Årets Lag 2013; Årets Lag 2012; Våre medlemslag. Agder; Innlandet; Jordbruksoppgjøret: Staten tilbyr jordbruket 750 millioner VIRGENES (VG) Det finnes norske bønder som mener det pågående jordbruksoppgjøret skaper mer fortvilelse enn forventning. Tore Jardar Wirgenes (35) er en av dem Det er i jordbruksoppgjøret at de kommunale tilskuddene til skogkultur og fylkesmennenes tilskudd til skogsbilveier og skogbruksplanlegging blir forhandlet frem. Innspill til Jordbruksforh. 2015 Innspill til Nord-Trlag 2014 Innspill til Sør-Trlag 2014 Innspill til Troms 2013 Innspill til Nordland 2013 Innspill til Nord-Trlag 201

Årets Avløysar 2015; Årets Avløysar 2014; Årets Avløysar 2013; Årets Lag. Årets Lag 2018; Årets Lag 2017; Årets Lag 2016; Årets Lag 2015; Årets Lag 2014; Årets Lag 2013; Årets Lag 2012; Våre medlemslag. Agder; Innlandet; Enighet i jordbruksoppgjøret. Av admin · 19. mai 2019. Stortinget godkjenner jordbruksoppgjøret Senterpartiet er det eneste partiet som er imot når Stortinget vedtar årets landbruksoppgjør. Under 1 min Publisert: 10.06.15 — 15.44 Oppdatert: 5 år side Partene i jordbruksoppgjøret satt sammen gjennom hele helgen for å gå gjennom krav og tilbud. Reelle forhandlinger starter trolig mandag 14. mai 2015 00:34 21:27. smp-stories-top-widget. Jordbruksoppgjøret kan virke som et oppgjør om verdier fra en generasjon tilbake. Det må tenkes nytt, mener unge. — Matproduksjon er politikk på en jordnær måte, sier Alexandra Devik

Video: Bøndene gjør et stort inntektsbyks i 2015 ABC Nyhete

Den 16. mai ble det enighet i jordbruksoppgjøret mellom staten og landbrukets organisasjoner. På velferdsordninger ble det ikke gjort noen endringer i forhold til staten sitt tilbud. Det er vedtatt at Landbruksdirektoratet skal evaluere innføring av avløsertilskudd ved sykt barn i inntil 365 dager Hva mener bonden. Ett av spørsmålene viser en markert endring fra 2014 til 2015. Dette er påstanden om at bøndene har grunn til å være fornøyd med jordbruksoppgjøret sist vår Stikkordarkiv: jordbruksoppgjøret. 5. mai 2015. Legg igjen en kommentar. Politikk. Hvorfor mat? Jordbruksoppgjøret, vårens villeste eventyr for enkelte, er endelig i gang. Bondeorganisasjonene leverte et moderat krav på 950 millioner kroner, det laveste kravet på 10 år Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for. Partene i jordbruksoppgjøret har hatt flere møter i løpet av helgen og var søndag kveld inne i en intens fase av forhandlingene. Oslo Børs stengt. Indeks 842,58. 1,44. Oljepris 39,88. Det registrerte jordbruksarealet i drift var imidlertid så å si det samme i 2015 som i 1959

Dokumentarkiv - Landbruksdirektorate

Tall fra SSB viser at næringsinntekta i jordbruket har gått ned fra 2015 til 2016. Undersøkelser gjennomført av Ruralis viser økende inntektsforskjeller mellom ulike bruksstørrelser i jordbruket (Rapport 9/2017). Små og mellomstore bruk er inntektstaperne. Skal Stortingets klare mål om jordbruk over hele landet, og ikke minst flertallsmerknaden fra Innst. 251 S (2016-2017) følges opp Bøndene har lagt frem sitt krav til årets jordbruksoppgjør. Rammen er på 950 millioner, hvorav 490 millioner er tenkt som økte overføringer over statsbudsjettet og det resterende i det store. Kilder i Landbruks- og matdepartementet: Landbruksoppgjøret koster deg ti kroner i måneden. Bondelaget har sagt ja til statens tilbud om 400 millioner kroner i årets landbruksoppgjør jordbruksoppgjøret norges bondelag 20 jordbruksoppgjøret 20 landbruk 15 matproduksjon 15 lars petter bartnes 6 jordbruk 2 inntekt 2 jordbruksforhandlinger 1 norsk mat 1 nils t bjørke 1. Oppdatert 20. april 2015. Se pressekonferanse fra enigheten om jordbruksoppgjøret 2014 nederst i denne saken. Jordbrukets andel av statsbudsjettet er nå rundt 1 prosent

I jordbruksoppgjøret 2015 ble partene enige om at det var nødvendig å gjøre en teknisk justering av kravspesifikasjonen på melk slik at den ble mer tilpasset dagens etterspørsel og praksis. Det var enighet om at Landbruksdirektoratet sammen med aktørene skulle utrede tekniske justeringer i kravspesifikasjonen frem mo Staten med nytt tilbud i jordbruksoppgjøret. Staten har økt sitt tilbud i jordbruksforhandlingene til 295 millioner kroner. Bøndene krevde i utgangspunktet 950 millioner kroner Stortingsflertallet sluttet seg videre til at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle se på melkekvoteregionene, med sikte på å innføre større regioner til jordbruksoppgjøret 2015. Det er nå, og dermed helt i tråd med vedtaket fra i fjor

EU vurderer forbud mot blyammunisjon – hva gjør Norge

Innst. 385 S (2014-2015) - stortinget.n

Rasende bønder: Tilbudet er kritisk lavt. Nils T. Bjørke, Bondlagets leder, mener at landbruksminister Sylvi Listhaugs landbruksopplegg ikke er bærekraftig, og vil kunne føre til at mange. Korn, frukt og grønt prioriteres i jordbruksoppgjøret I perioden 2018 til 2019 gikk gjennomsnittslønna ned så mye at næringen er nede på 2015-nivå Fakta om jordbruksoppgjøret * Jordbrukets krav ble lagt fram 25. april og staten kom med sitt tilbud 4. mai. * Jordbruksorganisasjonene krevde 860 millioner kroner, hvor 577 millioner var såkalte budsjettmidler. De overførte midlene fra 2015 utgjør 56 millioner kroner,. Preus Museum etterlyser selfier til jubileumsbok og fotosamlingen sin. Spar penga du får til konfirmasjonen,oppfordrer forbrukerøkonom. Norge er verdens beste land å være mor i, sier Redd Barna. Pelsdyrnæringa får mindre i støtte av staten. Bondelaget forbereder aksjoner etter tilbudet fra regjeringa i jordbruksoppgjøret. Konfirmanter vil bytte ut kalvestek med sushi på festbordet

Enighet om avtale til 400 millioner i jordbruksoppgjøret

Medlemsbladet På Kornet kom ikke ut i 2015, men første nummer i 2016 gikk i trykken i januar. Det er en ambisjon å komme ut med mer enn 2 nummer av bladet i 2016. Hjemmesida ble oftere oppdatert i 2015 enn årene før. Vi hadde spesielt mye arbeid på sida i forkant av jordbruksoppgjøret og stortingshøringen om inngått avtale 2015 ksjon i hele . Side 2 . Side 3 1 BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON I HELE LANDET behandlingen av jordbruksoppgjøret 2014 til sitt ønske om et miljøvennlig, bærekraftig og fremtidsrettet norsk landbruk med både store og små bruk i hele landet.. Mars 2015 Innspill til jordbruksforhandlingene 2015 jordbruksoppgjøret i 2016. Økonomi basert på reelle kostnader Lønnsom og bærekraftig produksjon krever at både investeringer og innsatt arbeid må gis tilstrekkelig vederlag til at slik ressursinnsats er økonomisk forsvarlig

norges bondelag 20 jordbruksoppgjøret 20 landbruk 15 matproduksjon 15 lars petter bartnes 6 jordbruk 2 inntekt 2 jordbruksforhandlinger 1 norsk mat 1 nils t bjørke 1 bondelagskokk 1 nils t. Les også: Kjersti Hoff om jordbruksoppgjøret. Ekstraordinært. I Budsjettnemndas beregningsgrunnlag går det fram at jordbrukets inntekt per årsverk i fjor var 23 600 kroner lavere enn året før, og faktisk 100 kroner lavere enn i 2015. Bollestad kan ikke nå svare på om inntektsnedgangen vil fortsette eller kunne snus i 2021,.

Dette er jordbruksavtalen - Norges Bondela

Utlysning av KIL-midler 2015 Frist for å sende inn søknader om støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) for 2015 er 15. februar. Fra KIL kan det søkes om støtte til å utvikle kurs eller andre kompetansegivende tilbud for yrkesutøvere i primærlandbruket eller i landbruksbasert næring Tilbakemeldinger i jordbruksoppgjøret. 08-05-2015, 12:00 - 13:00 CEST Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergata 9. 24 apr 10:00 Landbruket overrekker kravet til staten. 24-04-2015, 10.

Jordbruksoppgjøret 2019 - Norges Bondela

Jordbruksoppgjøret 2014-2015. TYR som interesseorganisasjon for de spesialiserte storfekjøttprodusentene jobber aktivt gjennom hele året for å styrke økonomien i denne produksjonen. Da det siste jordbruksoppgjøret førte til brudd, ble oppgjøret vedtatt av Stortinget som teknisk oppgjør Jordbruksoppgjøret Årets jordbruksavtale har en ramme på 900 millioner kroner, og prioriterer storfekjøtt og grøntsektoren. Avtalen innebærer økte bevilgninger på 454 millioner kroner i 2013 Det er lang og god tradisjon for at bønder landet rundt kommer sammen på denne tiden av året for å diskutere landbrukspolitikk og komme med innspill foran vårens vakreste eventyr, nemlig jordbruksoppgjøret. I går kveld hadde vi første studiekveld i vårt lokallag, der vi diskuterte landbrukspoliti Jordbruksoppgjøret Jeg har så vidt sett litt kjapt over bøndens krav, og dette må da være et krav det kan være mulig å imøtekomme bedre enn hva det tidligere har blitt. Når nordmenn i snitt bruker 10 % på mat, kan vi virkelig ta oss råd til å betale 23 øre for melka og 3 kroner og 50 mer for kiloen når vi skal kose oss med fårikål til høsten igjen

Høgres generalsekretær går av - NationenTrur lausdriftskrav kan gi ras av bønder som legg ned
 • Tilbehør til volvo xc70.
 • Krankenhaus friedrichroda innere.
 • Babyshower fest.
 • Nrk nett tv teksting.
 • Cinestar wismar vorschau.
 • Master bwl uni jena nc.
 • Elkjøp glasmagasinet oslo.
 • Us government snl.
 • Matthos got.
 • Lenovo ideapad 320 14 test.
 • Innovasjon norge grunderlån.
 • Zanox norge.
 • Schloss garath ritteressen.
 • Dresdner waldschlösschenbrücke volksentscheid.
 • Farbcode yamaha xjr 1300.
 • Voltarol gel 100g.
 • Robespierre snl.
 • Barnehagelærerutdanning samlingsbasert.
 • Forstuet tommel behandling.
 • Albino red eyes.
 • Norderney roonstr. 3.
 • Reichenbrander bräustübl öffnungszeiten.
 • Volvo ocean race 2017 alicante.
 • Eggdonasjon 45 år.
 • Zitate partnerschaft liebe.
 • Middelhavsgryte med lam.
 • Vannkopper flere ganger.
 • Gucci eau de parfum ll.
 • Smoking dress.
 • Skandiamäklarna torrevieja.
 • 688 submarine.
 • Tekst til takkekort konfirmasjon.
 • Truckførerbevis.
 • Toga hvordan lage.
 • Airbnb skatt 2017.
 • Shopping arkaden bocholt.
 • Pitbull titel.
 • Norrøna salg lys.
 • Helstekt kylling i ovn.
 • Lånekassen utveksling vg2.
 • Fransiskanermunk.