Home

Kongens fortjenestemedalje lang og tro tjeneste

Medaljen for lang og tro tjeneste tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel og er en påskjønnelse til arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen (styret) i Norges Vel og ble første gang utdelt i 1888. Medaljen kan tildeles ansatte i både privat og offentlig sektor Kongens fortjenstmedalje er en norsk utmerkelse som ble innstiftet 1. februar 1908 av kong Haakon VII «til belønning for fortjenester av kunst, vitenskap og næringsliv samt for utmerket forhold i offentlig tjeneste». Statuttene er senest revidert 30. mars 2012. Medaljen finnes i to valører, gull og sølv. Medaljen tildeles ifølge statuttene fra 2012 for særlig samfunnsgagnlig eller. Fakta om Medaljen: Advers: FOR LANG OG TRO TJENESTE som omskrift rundt en sittende venstrevendt kvinne.Hun rekker fram en laurbærkrans, et symbol på sivile fortjenester. Revers: FRA DET KONGELIGE SELSKAB FOR NORGES VEL, som omskrift rundt et åpent felt der mottakerens navn blir inngravert. Medaljen var opprinnelig laget som en 43 mm sølvmedalje uten hempe og bånd, og ble delt ut i etuier

Medaljen for lang og tro tjeneste - Wikipedi

Vanskeleg å seia basert på bilete, men bandet (om det er einsfarga i midten) kan passa med Kongens fortjenestemedalje. Dekorasjonen kunne tidlegare tildelast for minst 40 år teneste hjå same arbeidsgivar. Norges vel sin Medaljen for lang og tro tjeneste vert vel tildelt for 30 år Kongens Fortjenestemedalje til Leif Håkestad. Publisert 23. september 2020 Annet; Vel fortjent medalje! Leif Håkestad (bildet) fikk i Bodø i dag utdelt Kongens Fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste innen motorsporten. Seansen var lagt opp som en overraskelse under et møte i Bodø i dag Fikk Kongens Fortjenstmedalje etter mange års tro tjeneste for dyrene Av Dyrebeskyttelsen Norge 7. oktober 2019 oktober 16th, 2019 2 kommentarer Toralf Bernt Metveit fikk fredag 4. oktober overrakt Kongens Fortjenstmedalje, for sitt enestående arbeid med å bedre dyrenes velferd i Norge i nærmere 60 år Medaljer og ordener - Kongens fortjenstmedalje særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement I går ble han mildt sagt overrasket; Leif Håkestad, som ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje hjemme i Bodø. Han fikk medaljen av fylkesmann Tom Cato Karlsen i Bodø på onsdag. For lang og tro tjeneste med motorsporten - og som en ildsjel og støttespiller for barn og ungdom

Hovmester Rita Hjorthaug fikk Kongens fortjenestemedalje for sin lange og tro tjeneste på Quality Hotel Edvard Grieg. Eskil Bjørshol Publisert torsdag 18. januar 2018 - 12:2 Butikkmedarbeidere Karen Orre og Oddveig Håland ved Ica Nær Bryne fikk fredag Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. - Det var helt fantastisk og totalt uventet, sier Karen Orre GOD TJENESTE: Bente Søfteland, Egil Lyngra og Erik Berg-Domaas ved Meny på Greverud har alle fått Det Kongelige Selskap for Norges Vel medalje for lang og tro tjeneste. Jan Erik Range En fornøyd kjøpmann Øyvind Øvsthus har nylig delt ut kongens fortjenestemedalje i sølv og diplom til tre ansatte på Meny Greverud

Kongens fortjenstmedalje - Wikipedi

I 2009 ble Tylden tildelt kongens fortjenestemedalje i gull, for lang og tro tjeneste for norsk musikk og norske artister. Året før fikk han bransjeprisen under Spellemann, og samtlige av årets. Når da Arne Fabrikker i 1946 feiret 100-års jubileum ble han og en rekke andre arbeidere hedret med medaljen fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel for lang og tro tjeneste. I tillegg så ønsket ledelsen ved Arne Fabrikker at han skulle hedres med Hans Majestets Kongens Fortjenestemedalje

Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste - Det Norske

Amundsen ble 04.04.1973 tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull, - overrakt ved fylkesmann Olav Watnebryn. 23. Peder Bekken. Født 06.03.1906 i Kongsberg. Tildelt medaljen for lang og tro tjeneste i Kongsberg kommune, og som kemner fra 1945 av. Overrakt ham 10.05.1973, da han fratrådte som kemner. 24. Guttorm Friis. Født 07.11.1908 i. Harald Unstad mottok samtidig Medaljen for lang og tro tjeneste fra Det kongelige selskap for Norges Vel. Unstad er utdannet ved NTH i Trondheim og begynte som avdelingsingeniør i Statens bygge- og eiendomsdirektorat, forløperen til Statsbygg, 1. januar 1973

Jan Gunnar Olsen fra Baglerfaret fikk tirsdag Kongens fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste i SAS. DEL RYEN/GARDERMOEN: - Jeg er ydmyk og føler det som en stor ære, sier Jan Gunnar Olsen til Nordstrands Blad etter at han fikk overrakt Kongens fortjenestemedalje i sølv blant tidligere kolleger på Gardermoen - Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat og offentlig tjeneste, Her kan du lese hele begrunnelsen for tildelingen av Kongens fortjenestemedalje til Berit Philol. fra Universitetet i Oslo. Follestad har hatt en lang og omfattende karriere innen skoleverket, fem år i Tromsø og 32 år i Osloskolen. Follestad. Til sistnevnte ble det produsert to trerørledninger med diameter på 4 meter og en lengde på ca. 2 km. Som en liten kuriositet fikk Tubus sin mangeårige formann, Mathis Dalen, kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Dalen arbeidet for Tubus fra han var 15 år til han ble 75 år Det Kongelige Selskap for Norges Vel skaper lokal, bærekraftig næringsutvikling og produkter innenfor mat, landbruk og marine næringer. Norges Vel er en ideell og uavhengig medlemsorganisasjon etablert i 1809, og er Norges eldste landsomfattende organisasjon

Fikk Kongens sølv for 49 år i SAS Jan Gunnar Olsen fra Baglerfaret fikk tirsdag Kongens fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste i SAS. Faceboo Johnny Norman Pedersen synes det var ekstra stas da han fikk kongens fortjenestemedalje i 2010 for lang og tro tjeneste i inn- og utland og ble hentet av privatsjåfør og kjørt til Slottet. Han er en de mange mossingene du kan lese om i vår serie «Oss i nye Moss» Marit Herrem har fått Kongens fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste på Steindal skole på Nardo i Trondheim. Publisert onsdag 04. mars 2009 - 06:06 Rektoren fra Sør-Trøndelag startet lærerkarrieren ved Byåsen skole i 1961, og har vært innom flere skoler før hun kom til Steindal skole i 1987: en spesielskole for jenter påLeira, Charlottenlund, Nardo og Utleira

Fikk Kongens fortjenstmedalje: - Jeg hadde ingen mistanke om hva som skulle skje og ble både svett, skremt og glad. Vidar fikk kongelig heder etter lang og tro tjeneste. Til toppen Utgiver: Trønder-Avisa, Postboks 2590, 7738 Steinkjer; Telefon 74 12 12 00; Sjefredaktør og adm. dir.: John Arne Moen Kongens fortjenestemedalje i sølv er relativt sjelden vare i hotellbransjen, da den deles ut til medarbeidere som har stått 40 år i samme bedrift. Denne uken ble imidlertid en av hotellbransjens veteraner, Jan-Erik Lindgren på Clarion Hotel Royal Christiania, hedret for lang og tro tjeneste, skriver Hotellmagasinet

kongens fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste

Tidligere generalsekretær i Skolelaget og Indremisjons- selskapet/Normisjon, Anfin Skaaheim, fikk i helgen Kongens fortjenestemedalje i gull. Han får medaljen for lang og tro tjeneste i sitt arbeid Og vi er mange her som er stolte av deg, og gleder oss med deg i dag. I følge statuttene kan Kongens Fortjenstmedalje gis for særlig fortjenstfullt arbeide gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har utvist samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats

Lardex - Ansatte

Kongens Fortjenestemedalje i Gull Kjell Minsaas 30/6-06. og mann i mellom, fra den jevne verdaling og den jevne Nord-trønder. Det at du gleder en gjennom å ta med folk ut på tur og gjennom lang og tro tjeneste for Nord-Trøndelag Turistforenin Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om. St. Olavs orden. St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten Det er ikke ofte et ektepar får Kongens fortjenestemedalje i sølv samme dag. Men det fikk Kari og Ernst Harbakk onsdag. Deres liv har vært en lang tjeneste for misjon og kirke, ikke minst overfor Kina Kongens fortjenestemedalje Medaljer på Hurdalsjøen. Posted on 1. oktober 2012 by Redaksjonen. Fire ansatte ved Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter er tildelt Norges Vels fortjenestemedalje, for lang og tro tjeneste i bedriften, heter det i en pressemelding fra hotellet

STOLT OG YDMYK: - Jeg mottar denne medaljen med stor grad av ydmykhet, stolthet og takknemlighet, sa Eivind Arnevåg under utdelingen av Kongens fortjenestemedalje i KFUM-hallen i Oslo lørdag NSF gratulerer også Arthur Abrahamsen med Kongens Fortjenestemedalje i gull for lang og tro tjeneste i SSC I vinter fikk Dahl Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste, og kanskje snakker vi om norgesrekord i å stå i den samme jobben. - Han har nok det

Henriksen fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i 2002, for sitt arbeid med vann og kloakk. Flere av ordførerne på Romerike mener Henriksen bør levere medaljen tilbake frivillig, selv mener han at medaljen er fortjent: - Jeg fikk den for det jeg har vært med på å bygge opp. Det rettssaken handler om er ikke i nærheten av begrunnelsen for at jeg fikk medaljen, sier han Lærer fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv - Ingjerd Singstad Frisnes har svært lang og tro tjeneste ved Tofte skole på Hurum. Hun har vært med på å prege skolen gjennom sin dyktighet. Dette er vist gjennom skolens meget gode læringsresultater, blant de beste i landet På hjemmesidene til Det kongelige hoff fremkommer det at Kongens fortjenestemedalje deles ut som belønning for: Pionérinnsats eller annen spesiell innsats av samfunnsgavnlig natur. Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet. Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste Jeg har Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste samt Kongens fortjenestemedalje. Pensjonist Kristine Andersen. Tvetenveien 60, Bryn, Østre Aker. Svar på tilleggsspørsmål fra Kristine Andersen: Far døde i Halden da jeg var 10 år i en ung alder. Jeg husker ikke så nøye årstallet, men jeg tror det var omkring 1847 (?) Landskjent trekkspiller Jon Faukstad fra Heidal i Gudbrandsdalen ble i helga tildelt Kongens fortjenestemedalje. Faukstad som er professor har blant annet gjennom 40 år ledet utdanningen av.

I statuttene til Kongens fortjenestemedalje står det at mottaker må ha gjort en pionerinnsats eller annen innsats av særlig samfunnsgavnlig natur, særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunns-engasjement utover sin arbeidsinnsats Så langt kan vi trekke den slutning at det norske Die Hard-miljøet rundt Trond Ali Lindstad befant seg i en kontekst, med KGB-medarbeider Jan Guillou i Stockholm som viktig bideledd og med flust av KGB-agenter i Midtøsten i aktuelle treningsområder, samt ditto samtidige forbindelser til København og Dublin som i sum ville fortone seg som en ren tjenesteforsømmelse - om dette miljøet.

Lærer og friidrettstrener Magne Wullum fikk Kongens fortjenestemedalje. Lærer på idrettslinja Magne Wullum fikk nylig tildelt Kongens fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste - Det er en stor ære for meg å dele ut Kongens fortjenestemedalje til en av Oslos fremste kulturpersonligheter. Tom Skjellum er stor kulturpersonlighet i bydel Sagene, Oslo og utover Oslos grenser, sa Borgen. I 2009 ble Skjellum æresmedlem av Sagene janitsjarkorps. I 2010 fikk han tittelen Årets NM-dirigent i Norgesmesterskap i. Personvern og cookies. Trønder-Avisa er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Vi gratulerer med vel gjennomførte 30 år og vil gjerne overrekke dem Norges Vel fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Medaljen tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og er en påskjønnelse til arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver - 22 år. Men jeg klarer ikke å matche min far, som var over 40 år i eksportindustrien. Han solgte bøyer og garnblåser verden rundt, og fikk Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Han abonnerte på Time Magazine for at vi barna skulle bli interessert i økonomi og verden for øvrig. Det virket

Fire ansatte ved Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter er tildelt Norges Vels fortjenestemedalje, for lang og tro tjeneste i bedriften, heter det i en pressemelding fra hotellet. Medaljen for lang og tro tjeneste ble innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Den er i sølv, og har en én grad LANG BEGRUNNELSE: Kolbjørn Sando fikk en lang begrunnelse for at han var tildelt Kongens Fortjenestemedalje, og medfølgende invitasjon til mottagelse med følge på slottet Først googla æ Kongens fortjenestemedalje sine statutta og kriteria for tildeling og fant at den kunne tildeles for lang og tro tjeneste. Da syntes æ for så vidt at det var greit, for æ føle æ sammen med mange andre har vært i en lang og tro tjeneste for Markosapmi En organisasjon ønsket å hedre to av sine medlemmer, en kvinne og en mann, og sendte derfor en søknad om Kongens fortjenestemedalje.Mannen fikk tildelt medaljen, men kvinnens søknad ble avslått fordi hun ikke oppfylte kravet om 40 års tjenestetid

Kongens fortjenstmedalje: Statutter - Det norske kongehu

 1. DigitaltMuseum found 133 hit
 2. DigitaltMuseum found 58 hit
 3. , der står det også kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste for fedrelandet. Medaljen er i gull og er gitt av en av de store statlige arbeidsgivere i Norge
 4. Lørdag 21. oktober ble styreleder i Rørosmat, Ingulf Galåen tildelt Kongens fortjenestemedalje. Man har herved den ære å meddele at H.M. Kongen den 11. mai 2017 har tildelt Kongens fortjenstmedalje til Ingulf Galåen, Røros, innledet fylkesmann Brit Skjelbred, da hun overrakte medaljen
 5. Dennis Reksten har levd et langt liv i bergensrockens tjeneste. I nesten 30 år jobbet han som alt mulig-mann på Garage. Han er også kjent som musiker blant annet fra bandet El. Regn. Landås og Kalandseidet. Torsdag fikk han Kongens Fortjenstmedalje på Bergenfest. Les mer
 6. Efter denne hans lange arbeidsdag vil ikke Lurøy menighetsråd unnlate å hedre ham når han nu den 31. desember fratrer sin stilling. Vi andrar derfor også i ærbødighet om han, om mulig kunde bli tildelt H. M. Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste
 7. Steinar Nilssen (67) fikk torsdag Kongens fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste i Staten. nyheter>> Publisert: 29 januar 2009 15:57 Sist oppdatert: 07 september 2012 09:3

Kongens fortjenestemedalje til brødrene Haukås. I kveld feiret Brødr Haukås Mekaniske verksted 50-årsjubileum. Lars Bjarne og John Kristian ble overrasket av fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, som overrekte dem kongens fortjenestemedalje Mandag ble pedagog Kristin S. Amundsen overrakt Norges Vels fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste i Lunner kommune. Ordfører Harald Tyrdal stod for overrekkelsen i en enkel seremoni hos voksenopplæringen

Per-Øivind Sandberg fikk Kongens fortjenstmedalje - Hamar

 1. nepris for lang og tro tjeneste..
 2. Vi tror trivsel kommer av godt samarbeid og er derfor opptatt av å skape en god arbeidskultur for å «gjør kverandre bedre» Flere av de som jobber hos Midbøe har vært ansatt over 30 år, noen over 40 år og en har vært her over 50 år. Han kan skilte med kongens fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste
 3. Ester Skreros ble fredag 8.november tildelt kongens fortjenestemedalje for sitt engasjement og frivillige arbeid tilknyttet Sound of Happiness i Kristiansand, 31 år etter at Skreros tok initiativ til å etablere tilbudet
 4. Dette bildet ble tatt da den pensjonerte bussjåføren Bård Nyland var på besøk på slottet hos Hans Majestet Kong Harald V. Bård fikk tildelt Kongens fortjenestemedalje for en lang og tro tjeneste som bussjåfør i 42 år
 5. At han avslutter en lang og tro tjeneste på 17 år som leder for fotballgruppa, gikk ikke upåaktet hen. Det ble gode ord, gaver og blomster, sammen med en stor takk fra idrettslaget. En stor dugnadsmann. han fikk overrakt Kongens fortjenestemedalje i 2011, og i 2017 ble han.
 6. overrakt Kongens gull for lang arbeidsdag i misjonens tjeneste. En skulle tro at det var storhelg på Bjorelvnes tirsdag den 26. — Biler stod parkert i rad og rekke og inne på losjelokalet var det trangt om plass. — En av Lenviks mest kjente menn, Theod. Trulsen skulle overekkes H.M. Kongens fortjenestemedalje for lang tjeneste som.

Video: Medalje

Elektroutvikling As, Flå. 269 liker dette. Elektroutvikling AS utfører konsulentoppdrag innenfor distribusjonsnett, regionalnett og driver med mekanisk testing av komponente Han har fått utmerkelser fra tre konger - av Håkon deltakermedaljen for innsatsen i 1940, av Olav medaljen med rosett for deltakelse i hjemmetyrkene og av Harald kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste (63 år). 8.mai 2015 fikk han Regjeringens Minnesmedalje for sin innsats under 2. verdenskrig

Kongens fortjenstmedalje - Det norske kongehu

 1. Kongens fortjenestmedalje i sølv til Stein Kåre Nilsen (t.v) Foto: privat. Mange vil gratulere. Gratulasjonene har haglet inn til Nilsen, etter at bedriften på facebook la ut denne meldingen: Da har Stein Kåre Nilsen fått kongens fortjenestemedalje i sølv, etter 33 års lang og tro tjeneste
 2. Tildeling av Kongens fortjenestemedalje. Innhold . Medaljen utdeles som belønning for: Særlig fortjenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, Hun har rett og slett vært en motivator for alle rundt seg
 3. H.M. Kongens medalje kan tildeles både svenske og utenlandske statsborgere for særlige fortjenester. Medaljen tildeles også tjenestegjørende ved Det kongelige hoff for lang og tro tjeneste. H.M. Kongens medalje er siden 1975, da tildeling av ordener til ikke-kongelige svenske opphørte, den fremste utmerkelse som tildeles ordinære svenske borgere av Sveriges statsoverhode
 4. KONGENS FORTJENESTEMEDALJE: Medaljen utdeles som belønning for særlig fortjenestfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, vil du få annonser vi tror kan.
 5. Kongens fortjenestemedalje av Bjørn Helge Larsen På det viset fikk jeg gjennomført ett års arbeid før tjeneste i Kongens klær og jeg visste hvor jeg skulle jeg jeg kom tilbake fra militæret. Nytt syn. Jeg tror det var i 1959 og 1960 at det møtte opp 70.
 6. Birger A. Larsen, vår pensjonerte tekniske konservator, fikk utdelt Kongens fortjenestemedalje for sin mangeårige og enorme frivillige innsats for luftfartshistorien. - Dette her var skikkelig stas, men det er jo ikke bare jeg som skal ha denne hederen, sa den ydmyke konservatoren. Han fikk utdel

Kongens fortjenestemedalje - Filadelfia Kristiansan

For en tid tiden ble søster Borghild overrekt Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste, og dette kom som en stor overraskelse på henne. Hun hadde aldri tenkt seg noe slikt og visste nesten ikke hva hun skulle si til en slik påskjønnelse. Hun har aldri villet at noen ekulle skrive om henne Dette er bare en liten del av alt du har vært med på, og som har ledet til at du får Hans Majestet Kongens Fortjenestemedalje. I et langt liv har du virket, uten omtanke for deg selv, i sol og regn, i snøføyke og frost, i sykdom og friskhet, i gledens dager og i sorgens dager har du utrettelig stått på i særdeleshet for de eldre, de. Kjeveortoped, dr. philos., Rolf Steen Tindlund fikk den 11. mars 2007 tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv og diplom av assisterende fylkesmann Terje Aasen i Hordaland. I statuttene for H. M. Kongens fortjenestemedalje kan tildeling skje som lønn for særlig fortjenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste der innsatsen ligger betydelig over det normale 14. september ble professor Even Ruud tildelt Kongens fortjenestemedalje. Det var Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, som på oppdrag fra Hans Majestet Kongen stod for utdelingen foran en fullsatt Lindemannsal på Norges musikkhøgskole

Historien bag fortjenst- og belønningsmedaljerne Kongehuse

Kongens fortjenestemedalje 7.5.2019 Lørdag 4. mai ble speiderlederen Peder Johannes Stensland tildelt Kongens fortjenestemedalje på en fest i Rossabø kirke for sin nå 54 år lange utrettelige innsats for speidergruppe 1 Rossabø KFUM i Rossabø Menighet. Ordfører i Haugesund, Arne Christian Mohn, overrakte medaljen Derfor fikk Marit Bergum Hansen Kongens fortjenstmedalje Hun har vært en pioner og en forkjemper for å gi de minste barna en tydelig stemme. I dag ble familieterapeut Marit Bergum Hansen belønnet med Kongens fortjenstmedalje for sin mangeårige innsats for barns oppvekstmiljø

Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste

 1. Kongens medalje for lang og tro tjeneste. Nr. Ribbon Name Note 1: Norsk Militært Tidsskrifts medalje for besvarelse av prisoppgave: 2: Medaljen for lang og tro tjeneste: 3: Sjømilitære Samfunds medalje Christian V og Charlotte Amalie.Christian V (1646-1699) og dronning Charlotte Amalie (1650-1714) Ved Frederik IIIs død i 1670 blev hans ældste søn, prins
 2. Professor og tidligere forskningssjef og direktør, Leif Sundheim, er idag tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin svært store innsats for forskning og undervisning innen plantevern og plantehelse
 3. Fortjenestemedalje etter 30 år i Forleden fikk hun Fortjenestemedaljen fra det Kongelige Selskap for lang og tro tjeneste. Hun var den første som ble ansatt i firmaet, og har siden sett I tre uker i august har byggmester Bjørn Kvingedal og hans ansatte kombinert lange arbeidsdager med fine turer på Hardangervidda. 24 aug 2020
 4. Heine Wang og Pål Wang er tildelt Norges Vel fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Medaljen er en unik utmerkelse med lange tradisjoner helt tilbake til 1888
 5. - Vi vil kigge på det. Men derfra og så til, at det bliver ændret her og nu - sådan er det ikke, siger han. Sådan belønner majestæten lang og tro tjeneste: Medaljen til privatansatte hedder Den kongelige Belønningsmedalje
 6. KONGENS HEDER: Heide-Steen mottok kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste i teatret i 2005. Her hilser han på kong Harald under en mottagelse på Slottet. Foto: SCANPIX . KONA: Harald Heide-Steen sammen med sin kone Gullen Øyehaug. Sammen hadde de to barn
 7. Lang tid Utdelingen av medaljen til legen og den radikale muslimen skulle egentlig finne sted og for utmerket forhold i offentlig tjeneste» vil du få annonser vi tror kan interessere deg.

Kongens Fortjenestemedalje til Leif Håkestad • Norges

Kongens Fortjenestemedalje. Ordfører Karianne B. Bråthen overrakte Kongens Fortjenestemedalje til Jan Einar Andersen. En rørt Jan Einar Andersen, født 1948 i Tysfjord, fikk i siste kommunestyre overrakt Kongens Fortjenestemedalje for sitt store engasjement både i arbeid og fritid i Øksnes Kongens fortjenstmedalje deles ut til personer som belønning for særlig fortjenstfullt arbeid eller ulønnet innsats over lengre tid eller spesiell innsats av samfunnsgavnlig natur. Helge Klingberg var ansatt som departementets kirkegårdskonsulent i over 30 år. Han var kjent for sitt sterke engasjement og sin faglige dyktighet

IMF-brass fra Saron Bryne

Fikk Kongens Fortjenstmedalje etter mange års tro tjeneste

Kongens fortjenestemedalje. Vår alles kjære Molle - som egentlig heter Anne Margrete Krohg - ble på en tilstelning i går tildelt Kongens Fortjenestemedalje for hennes lange arbeid med barn med tilpasningsvansker. Molle har drevet Levajok Rideskole siden 1972 og tatt imot barn og ungdom der i alle år Harald Heide-Steen jr. ble i natt overrakt kongens fortjenestemedalje. Overrekkelsen skjedde umiddelbart etter premieren på Peer Gynt i Det Norske Teatret i går. Den populære skuespilleren fikk fortjenestemedaljen for lang og tro tjeneste i teatret Radiolog og prosessor emeritus Per Skaane mottok 17. oktober 2017 Kongens fortjenestemedalje for sitt mangeårige arbeid som lege og forsker innen brystdiagnostikk og mammografiscreening. Skaane har hatt en lang karriere som brystradiolog og forsker ved Brystdiagnostisk senter ved Oslo universitetssykehus, og har vært en av pionerne innen ultralyd og andre bildediagnostiske metoder for.

Kongens fortjenestemedalje er stiftet av Kong Haakon 7, Kan tildeles for særlig fortjenstfullt arbeide gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, Stifter og styremedlem i Nei til Frontkollisjoner som i 2010 fikk med midtrekkverk som en del av Nasjonal Transportplan Den 26. august mottok den dedikerte direktøren Kongens fortjenestemedalje i sølv på avslutningen som ble holdt i hans ære. Dermed kan man si at hemmeligheten til min lange og tro tjeneste ligger i at arbeidet aldri har blitt rutine, forklarer Tørisen til Farmatid.no I 60 år har Øyvind Johansen fraktet fastboende, turister og handelsvarer med ferge mellom Helgeroa og Langesund. Tirsdag ble han tildelt kongens fortjenestemedalje Magne Mjærum ble i går tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste i balnt annet Det Norske Misjonsselskap - Gratulerer! Kongens fortjenestmedalje til Randi F. Ulvestad. Tekst: og da gikk de sammen for å sende en grundig søknad til Det Kongelig Slott. Det er langt fra urettferdig at Sykkylven, under sitt 60-års jubileum, kunne overrekke utmerkelsen. Lang rekke av hederlig innsats

Medaljer og ordener - Fylkesmannen

Den har fått sparsomt med kjærlighet gjennom livets løp, og fortjener Kongens fortjenestemedalje i gull for lang og tro tjeneste. Jeg har aldri funnet ut om det er firehjulsdrift på bilen, men jeg har omsider lært meg at den foretrekker diesel framfor bensin. I vinter skjemte jeg han bort med nye dekk og oljeskift Kommunikasjon utad. Kommunikasjon innad. Uansett hva jeg presterer må min indre energi være vennlig, støttende og full av tro på at «jeg kan»! Ekstra gøy var det å vite at på 8. mars 2018, noen timer før vi damene samlet oss på scenen i Cappelen Damm-huset, fikk Frid Ingulstad H.M. Kongens fortjenestemedalje

Fikk Kongens Fortjenestemedalje: - Jeg ante ingenting

hvor lang tid tar det for å få dating skanningen. speed dating i tampa bay-området Kongens fortjenestemedalje til dosent Arve Gunnestad. 30.01.2017 iver og tro på at det var mulig å bygge barnehagelærerutdanningen-. Også pasientene, som hun fortalte hadde både hadde berørt og inspirert henne og kollegaene ved overgrepsmottaket. - Jeg er veldig rørt over å ha blitt nominert til dette. Det er så mange som gjør en stor innsats på dette feltet, og mitt arbeid har på ingen måte vært et enkeltmannsforetak. Mange er med å trekke lasset, sa Nesvold Kongens fortjenstmedalje ble innstiftet 1. februar 1908 av kong Haakon VII «til belønning for fortjenester av kunst, vitenskap og næringsliv samt for utmerket forhold i offentlig tjeneste». Statuttene er senest revidert 30. mars 2012. Medaljen finnes i to valører, gull og sølv. Medaljen tildeles for særlig samfunnsgagnlig eller frivillig innsats, for særlig fortjenstfullt arbeid over. Han solgte bøyer og garnblåser verden rundt, og fikk Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Han abonnerte på Time Magazine for at vi barna skulle bli interessert i økonomi og verden for øvrig. Det virket. Min ett år eldre bror arbeider i Aker-systemet, min ett år yngre søster er i Equinor, og lillebror er fiskehandler i.

Rød løper - Christian Sunde

Kongens fortjenestemedalje til professor 17. oktober mottok radiolog og prosessor emeritus Per Skaane Kongens fortjenestemedalje for sitt mangeårige arbeid som lege og forsker innen uavhengig av profesjon. Både pasienter, studenter og faggrupper har fått gleden av hans faglige kompetanse og engasjement gjennom et langt. 30 års medalje for lang og tro tjeneste. 30 års medalje i 1937. Ny spisesal. Ny spisesal. Medaljer. Norges Vels medalje. Skotøyarbeidernes Forening avd. 7. Bedriftsfotball. Dekorert medarbeider 1963. Bedriftsfotball. Jubilanter. Dekorerte medarbeidere 1980. Nye modeller. Kongens fortjenestemedalje. Hedrede medarbeidere. Hedrede. - Han går alltid foran som et godt og er en meget dyktig rørlegger. Og han har mottatt Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. En meget verdig vinner, sier fagansvarlig i Bademiljø, Olav Råken. Årets Bademiljø-rørlegger er Stig Jarle Trefall. - Jeg er selvsagt veldig stolt, sier prisvinneren til Rørfag I 1978 fikk han Spellemannprisen og han mottok Leif Justers Ærespris i 1991. I 2005 mottok han kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste i teatret. - Levd to typer liv Harald var gift fire ganger. Han fikk sønnen Joachim i sitt andre ekteskap. Barna Frikk og Tiril fikk han sammen med sin fjerde kone, pressefotografen Gullen Øyehaug Som takk fikk han Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste. Mange som jobbet i bakeriet vårt er borte i dag, og det er virkelig merkelig å tenke på, ettersom det egentlig ikke er så lenge siden jeg jobbet der. Men minnene - de har jeg NTNU-professor hedres med Kongens forskningsaktivitet som nå utgjør et betydelig samarbeidsområde internt på NTNU og eksternt både i Norge og ute i verden Medaljen for lang og tro tjeneste er en heder til ansatte med minst 30 års ansettelse ved samme arbeidsgiver Dette er en oversikt over personer tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull LenkeHar søkt etter, men ikke funnet, en.

 • König von norwegen 2017.
 • Rachel bilson imdb.
 • Brudekjole med lange armer.
 • Sanger til 90 års dag.
 • Master bwl uni jena nc.
 • Dvd avspiller windows 10.
 • Appell engelsk.
 • Bares für rares fake händler.
 • Wow addon clique.
 • Horoskop widder nächste monat.
 • Gapahuk kobberhaughytta.
 • Pilchard.
 • Bmx museum deutschland.
 • Hundekurs asker.
 • Swing tanz kreuzworträtsel.
 • Miniature bull terrier.
 • Måke levealder.
 • Fryse sellerirot.
 • Mpx rabattkode.
 • Orkide stell.
 • Mistet kontakter iphone 6.
 • Narvesen helsfyr.
 • Tåler ikke fiber.
 • Dynafit tlt speedfit.
 • Schaltzug wechseln sram.
 • Morgendagens søsken melodi.
 • Kondis møre og romsdal.
 • Si opp før oppsigelsestid.
 • Singlehoroskop fische frau heute.
 • Systembolaget piteå.
 • Bolig tromsø.
 • Hollandske antiller rejser.
 • Svenska mäklarhuset.
 • Morningstar ppm.
 • Sebra alfabet puslespill.
 • Flugziele ab hannover.
 • Kv ord.
 • Service center braunschweiger zeitung braunschweig.
 • Kizomba lahr.
 • Hva spiser dingoen.
 • Snoopy kunstdruck.