Home

Erfaringsbasert master ntnu

Lærerspesialist - erfaringsbasert master program (deltid) Opptak til mastergraden forutsetter at du har fullført lærerspesialistutdanningen ved NTNU i studieretningen du søker på. Lærerspesialistutdanningen utgjør studieprogrammets første 60 studiepoeng Erfaringsbasert master kan ha 90 eller 120 studiepoeng. 90 studiepoengs erfaringsbasert master gir alene ikke grunnlag for opptak til ph.d.-studiet. NTNU bør unngå å bygge opp tilbud om konkurrerende erfaringsbaserte mastere mot samme studentgrupper/markeder. Eksempler

Dette er et erfaringsbasert deltidsstudium for deg med pedagogisk yrkesbakgrunn. Du kan ta enkeltkurs eller en hel erfaringsbasert mastergrad ved siden av jobb.. Hvordan søke opptak. NTNU tilbyr også et ordinært toårig masterprogram i spesialpedagogikk Do you work with information security, digital forensics or cyber crime? This master's programme is designed for combining your studies with your job. It is intended for anyone who needs expertise on information security in their work. The experience-based master in information security provides the students with complex skills within a specific area of specialization, as well as the. Erfaringsbasert master i Information Security. Om master i Informasjonsikkerhet. Jobber du med informasjonssikkerhet, master-ie@gjovik.ntnu.no. Studiemiljø . Dette studiet er hovedsakelig organisert som et nettstudium, men det kreves noe tilstedeværelse på campus NTNU tilbyr også et ordinært toårig masterprogram i eiendomsutvikling- og forvaltning. Masterprogrammet gir deg en erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng. Erfaringsbasert master Studiepoeng: 90 Undervisningsform: Deltidstudium med samlinger i Trondheim

Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt Studiets oppbygning → Masterprogrammet i logopedi har et omfang på 120 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med 50 % studiebelastning over fire år, slik at du kan jobbe ved siden av. Studenter som har gjennomført programmet har erfart at studiet til tider krever mye arbeidsinnsats Gjelder for 2-årig master i samfunnsøkonomi, 2-årig master i finansiell økonomi, og 5-årig master i samfunnsøkonomi. Levere masteroppgaven. Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU; Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon It is possible to take this master's degree programme part-time. Contact You can contact our student advisers on email: studier@iv.ntnu.no or telephone: (+47) 73 59 37 00 if you have any questions about the programme of study or if you have other academic questions Min gode kollega forklarte villig: Vitenskapelig master bygger på grunnutdanning i faget, og erfaringsbasert master baserer seg på generell høgskoleutdanning pluss yrkeserfaring. Den vitenskapelige gir dermed 1,5 pluss 2 års studier i det samme faget, mens den erfaringsbaserte gir 1,5 eller 2 år med et nytt fag

Lærerspesialist - erfaringsbasert master program - NTNU

 1. Ledelse - erfaringsbasert master Ledelse er et erfaringsbasert masterprogram som skal hjelpe deg med å videreutvikle din ledelseskompetanse. Gjennom å utvikle et helhetlig, tverrfaglig og etisk reflektert perspektiv på ledelse, organisering og styring, lærer du å beskrive og forstå hvordan organisasjoner fungerer i ulike kontekster, og hvordan lederen kan være med på å påvirke dette
 2. altekniske hensyn, rettssikkerhet og personvern. Vi samarbeider med NTNU om å tilby denne.
 3. istrasjon (master - erfaringsbasert) Master i helsead

erfaringsbasert master - NTNU

Master. Du kan søke masterutdanninger innen etterforskning, politivitenskap og politiledelse hos oss. Vi samarbeider med NTNU om å tilby en erfaringsbasert master i information security En erfaringsbasert master er et tilbud til deg som har høyere utdanning og minst to års yrkeserfaring. Ved å se praksis og forskning i sammenheng, gir studiet ny innsikt og faglig fordypning. Helseadministrasjon. Gjennom programmet skal du utvikle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å være leder i helsesektoren

Spesialpedagogikk - master på deltid - NTNU

Information security - Experiencedbased master´s - NTNU

 1. g og omfatter spesialpedagogisk arbeid knyttet til mennesker med hørselsvansker
 2. IT og ledelse (master - erfaringsbasert) Trenger du faglig utvikling eller inspirasjon? Sørg for et kompetanseløft som er relevant for deg og dine karrieremål. Du kan ta frittstående enkeltkurs eller et masterprogram (deltid)
 3. Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert) Er du leder, mellomleder, lærer eller veileder? Arbeider du med utdanning i kommune eller stat? Da er Masterprogrammet i Utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) noe for deg

Informasjonssikkerhet - master på deltid - Gjøvik - NTNU

Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk, norsk eller matematikk. Masterprogrammet i undervisning er et deltidsstudium over 4 år skal videreutdanne allmennlærere for undervisningsoppgaver på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole For opptak til erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi gjelder følgende opptakskrav: Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning For opptak til erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentig sektor (MPA) gjelder følgende opptakskrav: Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning Master; Erfaringsbasert master i etterforskning; Erfaringsbasert master i etterforskning . Masterutdanningen gir deg økt fenomenforståelse og evne til å reflektere kritisk og kunnskapsbasert over etterforskningsfaglige problemstillinger. Om masterutdanningen . Dette lærer d Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

NTNU: Executive Project Leadership Program (30 studiepoeng, seks samlinger over tre dager): 195 000 kr. Organisasjon og ledelse: (erfaringsbasert masterprogram på 180 studiepoeng): 186 000 kr. Eiendomsutvikling og -forvaltning (erfaringsbasert masterprogram 180 studiepoeng): 180 000 kr NTNU Erfaringsbasert mastergrad. Har du erfaring fra jernbanesektoren, men ønsker å fordype deg i jernbanefaglige emner? Da er kanskje erfaringsbasert mastergrad innen jernbane noe for deg. Den erfaringsbaserte mastergraden setter du sammen selv, du bruke problemstillinger fra arbeidshverdagen din i Jernbanesektoren som case-studier Erfaringsbasert master i veg og jernbane Skriv ut Studiet tilbys av NTNU og er utviklet i samarbeid med Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet for å tilføre veg- og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå Master of Management This is an experience-based part-time master programme. The program requires that you have higher education (180 credits) and at least two years of professional experience Emnekode: Om du finner emnekoden (f.eks. TPG4162) for emnet du skriver master i gjennom bruk av nedtrekksmenyen, velg riktig emne. Da vil ytterligere informasjon fylles inn automatisk i skjemaet. Finner ikke emnekode: Om du ikke finner emnekoden i nedtrekksmenyen, så setter du hake her, slik at du kan skrive inn emnekode manuelt i feltet som da åpner seg

Eiendomsutvikling og -forvaltning - Master på deltid - NTNU

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk Dette studiet er for deg som er norsklærar i skulen og alt har ei årseining i norsk, men som ønsker å bygge på til master og oppnå lektorkompetanse Erfaringsbasert master i helseinformatikk er for helsepersonell og informatikere. Informatikk handler om å utvikle metoder og teori for å lage, forstå, evaluere og forbedre IT-systemer. Helseinformatikk favner informatikk for alle nivå, kliniske roller og aktører inklusive pasienter, pårørende og forskere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet : Generell studiekompetanse; 44.0; 47.2; Erfaringsbasert master i helselogistikk og digitale systemer: Erfaringsbasert master : Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Erfaringsbasert master i logistik No kan du bli ein del av første kull som tek Erfaringsbasert master i undervisning og læring. Studiet er profesjonsretta, og det er lagt opp til at studentane skal sjå praksiserfaringane sine opp imot aktuell fagteori og forsking. Fordjupingsfaget blir sett i ein historisk og samfunnsmessig samanheng. Gjennom studiet skal studentane få kunnskap om korleis ein kan tilpasse opplæringa i. Erfaringsbasert master. Studiepoeng. 120. Semester. 4. Om studiet. Ved å ta en master i jordmorfag ved NTNU blir du kvalifisert til å gi kyndig oppfølging av kvinner under svangerskap, fødsel og barseltid, og til å ivareta det nyfødte barnet

Bestemmelsene i studieforskriften gjelder for alle studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Studieforskriften gir regler om gjennomføring av vurdering, krav for tildeling.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om kommunikasjons-, språk-, tale-, stemme- og svelgevansker, og behandlingen av disse. Logopedistudiet kvalifiserer til praktisk yrkesutøvelse som logoped, samt utviklings- og forskningsarbeid og fagutvikling innenfor kliniske virksomheter. Studiet er et deltidsstudium som bygger på treårig høyere utdanning og minst to års relevant. Kursoversikt NTNU. Erfaringsbasert mastergrad innen jernbane En mastergrad som du setter sammen selv, der kan du bruke problemstillinger fra arbeidshverdagen din i Bane NOR som case-studier. Fordyp deg i det du brenner for samtidig som du øker kompetansen din! Masterprogrammet i jernbanefag er et samarbeidsprosjekt mellom Jernbanedirektoratet. Master i bioteknologi, 120 studiepoeng. Heltid. Kromatografi enkeltemne 10 studiepoeng. Heltid. Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) Master i molekylærmedisin 120 studiepoeng. Heltid. Master i bioteknologi 120 studiepoeng. Heltid. Master i helseinformatikk. Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk tilpasset personer.

ENGMAU650 Erfaringsbasert masteroppgåve i undervisning med fordjupning i engelsk (60 sp) Sjå oversikt over alle emne. Studiekvardag. Dette er eit samlingsbasert deltidsstudium. Studiet baserer seg på forelesingar, seminar, sjølvstudium og skriving av masteroppgåve. Du tar eit emne på 15 studiepoeng kvart semester NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet - ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger

Et erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane ble løsningen. Tekst: Tore Hoven sluttet etter hvert i Statens Vegvesen og startet på NTNU som studieprogramleder på Bygg- og miljøteknikk ved fakultet for ingeniørvitenskap. men det å følge et studieprogram som Master of Technology Management - MTM,. Master ved NTNU i synspedagogikk. Synspedagogikk handler om syn og synsnedsettelser knyttet til tilrettelegging av fysiske omgivelser, læremidler og undervisningsmetodikk. I samarbeid med NTNU har. Statped utviklet en erfaringsbasert master i synspedagogikk. Utdanningen gjennomføres i samarbeid med Statped Erfaringsbasert master i velferdsendring er et tverrfaglig studieprogram som gjør deg i stand til å lede og initiere endringsprosesser i samarbeid med brukere av velferdstjenester. Studiet gir deg kompetanse om samhandling og koordinering av tjenester på tvers av fag- og tjenestenivåer Fakultet for arkitektur og billedkunst var frem til 2017 et fakultet tilknyttet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.Det var alene i Norge om å gi universitetsutdanning innenfor arkitektur og billedkunst. Foruten å tilby femårig masterutdanning i arkitektur og bachelor-/masterutdanning i billedkunst, hadde fakultetet masterutdanninger innenfor fagfeltene fysisk planlegging.

Organisasjon og ledelse - master på deltid - NTNU

Erfaringsbasert master i logistikk Fakta om programmet Studiepoeng: 90 Studiets varighet: 3 år Organisering: Deltid 50% Studiested: Molde Studiestart: Høst 2020 Undervisningsspråk: Norsk. I samarbeid med NTNU har vi satt opp et fleksibelt deltidsstudium på masternivå i olje- og gassteknologi for voksne med arbeidserfaring. Hopp til hovedinnhold. Erfaringsbasert master i olje- og gassteknologi Erfaringsbasert master i olje- og gassteknologi. Johan Sverdrup. Ill.: Statoi NTNU vil endre studieprogramporteføljen ved å opprette en rekke nye studier, og ved å legge ned enda flere. Se oversikt over hvilke studier det gjelder her. * Erfaringsbasert master i digitalisering, teknologi og økonomi * Marine and Maritime Intelligent Robotics (Erasmus Mundus Joint Master Degree

Erfaringsbasert master i spesialpedagogikk. Visste du at du kan studere audiopedagogikk eller synspedagogikk mens du er i full jobb? Utdanningen tilbys av NTNU i nært samarbeid med Statped Teknologiledelse og digital omstilling (master, erfaringsbasert) Trondheim: videre@ntnu.no: Bjørn Sørskot Andersen: Veg og jernbane (master, erfaringsbasert) Trondheim: Nina Lødøen Lars Espen Bjørgu

Logopedi - master på deltid - NTNU

Under revidering: Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon. Denne utdannelsen er under revidering.. Spørsmål til erfaringsbasert master . Hvilke krav til udanning stilles for å bli tatt opp på studiet? Det stilles krav både til formell utdanning og til praksis . I følge studiebestemmelsenes paragraf 5 krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang stilles følgende krav til tidligere fullført utdanning.

Fra 1. januar 2014 er Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) slått sammen til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Å være lærerspesialist er en ny faglig karrierevei for deg som lærer. Med en erfaringsbasert master i lærerspesialist får du mulighet til både å styrke fagkompetansen din og å tilegne deg kompetanse i å veilede kollegaer og arbeide systematisk med å utvikle sentrale fagfelt ved egen skole Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert) Søknadsfrist og opptak. Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder. Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke. Svar på tre spørsmål i.

Masteroppgave - innsida

Naval Architecture - Master's Degree Programme - NTNU

Temaside om veiledning | Sider merket studieveiledning Studieveiledning ved SU Våre studieveiledere hjelper deg med studietekniske spørsmål. Dette kan være søknader, fritak fra fag,.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Vi tilbyr studier innenfor mange ulike felter. Se hele vårt studietilbud for å finne studiene som passer best for deg

Vitenskapelig eller erfaringsbasert master

Opptak på erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk. Tilrådde forkunnskapar-Studiepoengsreduksjon-Krav til studierett. Opptak til masterstudiet i erfaringsbasert undervisning med fordjuping i nordisk ved Det humanistiske fakultet. Arbeids- og undervisningsformer Master of Science Programmes taught in English. Joint Nordic Master's (N5T) Joint Nordic Master's Programmes give you the opportunity to study at two of the five leading technical universities in the Nordic countries (Nordic Five Tech), spending one year at each.You graduate with a double master's degree from the two universities. NTNU charges no tuition fees, but partner universities might

Instiutt for bygg og miljøteknikk - studier - NTNU

Due to the Corona-virus situation, the admission process for our international Master's programmes has been delayed.Applicants from outside the EU may expect answers to their applications in late April/ early May. We apologize for the inconvenience, but can assure you that even if you receive an admission letter in late April you will still have enough time to apply for student visas etc. Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole Erfaringsbasert master i etterforskning; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Erfaringsbasert master i etterforskning. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Søk i denne samlingen: Sø Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning kvalifiserer for arbeid som kateket i Den norske kirke. Utdannelsen kvalifiserer også til arbeid i kristne organisasjoner, folkehøyskole og annet tilsvarende undervisningsarbeid Erfaringsbasert master i helselogistikk og digitale systemer Fakta om programmet Studiepoeng: 90 Studiets varighet: 2½ år Organisering: Deltid 50% Studiested: Molde Studiestart: Høst 2020.

Bøker - Senter for eiendomsutvikling og forvaltning

Erfaringsbasert master Erfaringsbasert master. Master i praktisk lederskap. Master i praktisk lederskap er et utradisjonelt, nyskapende og krevende program fra Høyskolen... Les mer Les mer. Kontakt oss +47 22 59 60 00; studier@kristiania.no; Kirkegata 24-26, 0153 Oslo Erfaringsbasert master i logistikk Fakta om programmet Studiepoeng: 90 Studiets varighet: 3 år Organisering: Deltid 50% Studiested: Molde Studiestart: Høst 2020 Undervisningsspråk:. NTNU Personnel at SUBPRO; Master Students; What is an SFI? Annual Report 2019 - 2020; Annual Report 2018 - 2019; Annual Report 2017 - 2018; Annual Report 2016 - 2017; Annual Report 2015 - 2016; Partners ; Research ; Lab and Test Facilities ; Education and Recruitment ; Contact ; Login for Partner Fagområder NTNU Gjøvik tilbyr studier innen. Informasjonsteknologi og informatikk; Mediefag, bibliotekfag og journalistfag; Medisin, odontologi, Master i praktisk lederskap - erfaringsbasert: MBA - Master of Business Administration (nett) Master of Science in Marketing (nett) Master of Science in Finacial Management (nett

Ny erfaringsbasert master i kirkelig undervisning ved MF, stp. Startskuddet er allerede i høst, og vi håper å fylle opp alle studentplassene! Etter noe nedetid er den erfaringsbaserte mastergraden i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO) tilgjengelig igjen i nytt og forbedret Forskrift om studier ved NTNU. (3) En student som er tatt opp til et studieprogram eller enkeltemner ved NTNU, har rett til å melde seg til vurdering i andre emner hvis vedkommende fyller kravene til det. Studenten har også rett til å følge undervisning i emner utenfor studieprogrammet dersom adgangen til emnene ikke er begrenset eller emnet har studierettskrav

Jacobsen valgte å søke seg inn på et studium han kjente til fra før, Master of Technology Management (MTM). Studiet er et samarbeid mellom NTNU og Norges handelshøyskole (NHH), begge anerkjent som landets ledende innen henholdsvis teknologi og økonomi, med samlinger i Trondheim og Bergen de to første semestrene Erfaringsbasert master i kirkemusikk. Slik søker du. Registrer søknaden din i Søknadsweb. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter og andre dokumenter i Søknadsweb. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema Erfaringsbasert master; Master i relasjonsbehandling; Kontakt oss. Kontaktinformasjon. Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Postboks 8600 Forus . Telefon: 51 83 10 00. Epost: post@uis.no. Lenker. Studentsider; Alumni; Abonner på vårt.

 • Språklyder kryssord.
 • Pension erdmann heringsdorf.
 • Proton.
 • Ralph lauren sports cap.
 • Dagens middag.
 • Parkering barnehage.
 • Analysera enkät.
 • Bobiler usa.
 • Kallenavn russ.
 • Landesamt für soziale dienste schwerbehindertenausweis.
 • Høy mcv og mch.
 • Homofili evolusjon.
 • 50 års lag aktiviteter.
 • Bo uten leiekontrakt.
 • Memoire ring erweitern.
 • Ford transit abmessungen.
 • Сверхъестественное hdrezka.
 • Birkebeinerrennet høydemeter.
 • Dukes.
 • Ein offizier und gentleman ganzer film.
 • Mærkelige lys på himlen.
 • Morphologisches geschlecht.
 • Ahnma video.
 • Statistikk barns fritidsaktiviteter.
 • Bügelperlen vorlagen stern.
 • Folkefest alexander kielland.
 • Støpe grunnmur på fjell.
 • Otto fuchs meinerzhagen stellenangebote.
 • Lyse cookies med sjokoladebiter oppskrift.
 • Haraldslund svømmehal hold.
 • Ull pysjamas voksen.
 • Seriøse eiendomsmeglere spania.
 • Trompeten griffe anfänger.
 • Österrike valresultat 2017.
 • Die coolsten fahrräder.
 • Rachel bilson imdb.
 • Håndball 6 0 forsvar.
 • Filter drawing.
 • All british isles.
 • Opto test.
 • Drei farben blau trailer.