Home

Spise bøying nynorsk

Norsk: ·Å innta fast føde gjennom munnen Å spise er livsviktig for alle dyr.··spis ete (bokmål/riksmål/nynorsk) spise (opp) Et, drikk og vær glad. Ete opp alt i huset. Dyrene eter hverandre. Treverket er ett opp av råte. gjøre avstand mindre Han åt seg innpå konkurrenten. Synonym (innta fast føde) spise, fortære, sluke. Grammatik Nynorsk verbbøyer. Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Nynorsk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. Skriv inn verbet du ønsker å bøye i søkefeltet og trykk på Bøy verb. Dersom vi finner verbet du søker etter i vår database viser vi deg hvordan det bøyes i alle sine former Aktiv verbbøying av å springe Ved hjelp av konstruksjonene over kan vi bøye verbet å springe i alle tider og personer. Tabellen under viser de aktive bøyningsformene av å springe.I motsetning til passiv verbbøying, forteller de aktive konstruksjonene hvem som handler, og er derfor ofte bedre å bruke.Ved å uttrykke deg aktivt unngår du tungt og upresist språk Oversettelse av bøyning til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål. Det er ikkje noko skarpt skilje mellom dei, for størsteparten av orda er felles for nynorsk og bokmål. Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken

spise - Wiktionar

spre på nynorsk. Vi har én oversettelse av spre i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. spre v. spreie. Legg til ny oversettelse. Liknende oversettelser Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til spre. Norsk Bokmål Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her Å nei, ikke nynorsk, tenker du kanskje nå. Men, frykt ikke - her får du 5 gode tips til hvordan bli bedre i nynorsk

ete - Wiktionar

Bøying av inkjekjønnsord Posted on november 21, 2012 by audsoyland Inkjekjønnsord skal alltid bøyast regelrett i nynorsk, det vil seia inga ending i ubestemt fleirtal, -a i bestemt fleirtal Norsk: ·gråte, sutre, gråte mye, gjøre grimaser Det gjorde så vondt at jeg måtte grine··l Et verb er et ord som kan betegne enten en handling ( for eksempel ord som spise, leke, tenke), en prosess (for eksempel vokse, falle) eller en tilstand (for eksempel eie, leve). Verb er en ordklasse og omfatter i norsk de ordene som kan bøyes i tempus (tid). Verb har infinitiv som grunnform. Det vil si at bøyninger av verbet tar utgangspunkt i infinitiv Denne rettleiinga er meint som ei hjelp når ein skal skrive rett nynorsk og må velje mellom ulike rettskrivingsvariantar. Rettleiinga er særleg mynta på dei som skriv i arbeidet. Det verkar ryddig og ordentleg at ein ikkje vekslar mellom fleire former, og det kan vere praktisk å velje éin variant og halde seg konsekvent til den når fleire personar er saman om å skrive eit dokument Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Ordet 'fortsett' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor: Oppslagsord: Ordbokartikkel: fortsette (fortsett) fortsette verb

Nynorsk bøying. Lær deg å bøye nynorske ord. Sist oppdatert 21. sep. 2016. Redaksjonen . Redaksjonen. Les mer om: Nynorsk. (StudentTorget.no): Nokre verb . 1. bli/verta skal bøyast slik: bli - blir - blei - har blitt eller. bli - blir - vart - har vorte/vorti eller. verta - vert. Norsk: ·(kjøkkenredskap) Redskap formet som stang å holde i med større, ovalt stykke med nedsenking nederst, slik at den kan brukes til å for eksempel tas ting eller spises med.··at noe finner sted, inntreffer, å hende Ingen får se oss. Ingen får vite, hvad der skal skje oss. - «Du må ikke sove», Arnulf Øverland, 1937 at et ønske. Nynorskordboka er ei oppdatert nynorsk nettordbok, med bruksdøme, opplysingar om tydingar og korte etymologiar. I tillegg til nettutgåva finst ho som app for iOS og Android. Nynorsk med Kristin. NTNU har laga ein serie med videoførelesingar der Kristin Fridtun gjev ei innføring i nynorsk grammatikk, ordtilfang og målføring Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form Adjektiv på -en har ei spesiell bøying i inkjekjønn: eit galent (el-ler gale) svar, eit opent (eller ope) hus, eit nakent barn, eit va-kent blikk - og obs! eit lite barn

hund m (bokmål/nynorsk), c (riksmål) husdyr i slekt med ulv (lat. Canis lupus familiaris) Uttale . Dette ordet har ikke fått spesifisert noen uttale. Hvis du er fortrolig med IPA, kan du legge den til. Dette ordet mangler en lydfil med uttalen av ordet. Hvis. A-verb. Bøying av a-verb er lett: Verbendinga har vokalen a i både presens, preteritum og presens perfektum: å bade - eg badar - eg bada - eg har bada.. Korleis veit du om eit verb er eit a-verb? Du går heilt enkelt ut frå det du seier på ditt eige talemål Her ser du tydeleg at ei form som «finnest» vil bli feil, sidan det ikkje heiter «finner» i presens. Merk at endinga i infinitiv for st-verb er -ast same om du vel -e eller -a i infinitiv av andre verb.Altså: Vel du forma å finne i infinitiv, heiter st-verbet likevel å finnast (ikkje «finnest»). Her er ei liste over resten av dei vanlegaste verba av denne typen

Verktøy for bøying av nynorske verb DinOrdbo

Dette er Bokmålsordboka og Nynorskordboka som app. Ordbøkene har oppdatert informasjon om riktig stavemåte og bøying i tråd med offisiell norm for bokmål og nynorsk. I appen kan du: * søke raskt og enkelt på bokmål, nynorsk eller begge målformer * få automatisk treff i bøyingsformer hvis du ikke finner oppslagsordet * få mulighet til å vise treff i bøyingsformer og. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: finnes. finnes verb. I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet finnes (norrønt finnast) 1 være til, eksistere Nynorsk. På nynorsk heter det å syne (eller å syna) og å synast, og bøyningen er slik: å syne − syner - synte - har synt + -st = å synast - synest - syntest - har synst. Her sløyfer vi en -t i perfektum i stedet for å skyte inn en-e som i bokmål Sjekk spiser oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på spiser oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Nynorsk grammatikk ; Tilbake. Toppmeny. Verb 1 oppgåver Kurs 1.1 Bøying av svake verb II 2 Bøying av sterke verb, presens 3 Bøying av sterke verb, preteritum 4 Bøying av adjektiv - inkjekjønn 8 Når adjektivet endar på -sk 9.

Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: ordbok. ord | bok m. I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet ordbok, f. bøying, ordhistorie og bruksmåtar, til skilnad frå ordliste; jamfør konkordans, leksikon og tesaurus. : teknisk ordbok teknisk ordbok / ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet; òg i sms som bibelordbok, dialektordbok, framandordbok, handordbok, rettskrivingsordbok, synonymordbok (alfabetisk ordna) oppstilling av ordtilfang frå eit visst språk med. Les nynorsk! Det er ingenting som gir deg bedre nynorsk enn å lese nynorsk litteratur, aviser, tidsskrifter, etc. Bruk søkefunksjonen: Søk på ord som 'man', 'skreve', 'noe'/'noen', 'fra', etc. Finnet du disse forbudte ordene, bytter du dem ut med korrekte nynorske På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal skriva nynorsk i arbeidet sitt. Orda er plukka ut fordi dei er vanlege og nyttige i administrativt språk - Den nynorsken jeg hadde lært, var så klart utgått på dato. I lærebøkene står det lite om nynorsk, og her i Trøndelag er det jo ingen skoler igjen som har nynorsk som hovedmål, så det er om å gjøre å finne en metode for å kunne undervise godt i noe som elevene egentlig helst ikke vil ha, sier hun til Utdanning

Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Øvingar; Minigrammatikk. Logo. Øvingar. Her finn du alle øvingsoppgåvene sorterte etter tema. Når du vel «Ta øving», kan du alltid klikke på «Vis minigrammatikk» og lese i den delen av minigrammatikken som er aktuell for den øvinga og det temaet du er inne i Har ikke det grann motivasjon til lære nynorsk, da jeg tviler på at jeg kommer til å få bruk for det etter 2vk. Upassende innlegg Svar. _chic_ Innlegg: 225. 31.03.06 00:01. Del. Men bare lær deg reglene for bøying av verb og substantiv. Det er ikke mye å huske. Da får du i hvertfall ikke så mye skrivefeil på en eksamen. Upassende. 3. Styr unna s-genitiv. Eiendomsformen, genitiv, markeres gjerne med endelsen -s, i alle fall på bokmål.På nynorsk er det derimot mer vanlig å skrive om dette ved hjelp av preposisjoner og sammenbinding av ord. Når man sitter og skriver er det lett å overse dette, og som med «man» er ikke dette noe korrekturprogrammer er i stand til å rette Ordnett Pluss har to ordbøker du må kjenne: Bokmål og Nynorsk.Vi skal nå vise hvordan disse to ordbøkene brukes. Du finner ordbøkene under Innstillinger.De er på mange måter et ordbok-par, med henvisninger til hverandre, og det er lurt å velge begge to

nynorsk kan vi ikkje slå saman hokjønnsord og hankjønnsord på denne måten. Men hovudreglane for bøying av hankjønnsord og hokjønnsord er likevel enkle å lære seg: Hokjønnssubstantiva skal bøyast slik: Ei jente - jenta - jenter - jentene; Hankjønnssubstantiva får -ar og -ane i fleirtal: Ein gut - guten - gutar. Spansk bøying. Bruk bab.las redskap for bøying av spanske verb for å raskt og enkelt finne bøyningsformene til et spansk verb. Det første steget er å skrive det spanske verbet inn i søkefeltet i bab.las hjelpemiddel for bøying av spanske verb. Deretter klikker du Bøy. Du kommer da til å se hvordan det spanske verbet bøyes Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i nynorsken Valfri bøying på bokmål - men ikkje på nynorsk. Det er ikkje berre ord på -ing som får feil kjønn. Forsking på elevtekstar viser at det å velje feil artikkel og bøying på substantiv er ein av dei vanlegaste feila elevar gjer Svar. Ord på -meter som viser til en størrelse, er hankjønnsord, akkurat som en meter alene.Altså heter det en parameter.. Ord på -meter som betyr 'måleinstrument', er derimot intetkjønnsord, f.eks. amperemeter, barometer, termometer. I flertallsbøyningen av parameter er det imidlertid mye valgfrihet:. Uten sammentrekning: parametere − parametern

Å springe - verbbøying på nynorsk DinOrdbo

Lover på nynorsk og bokmål. Lovdata mottar ofte henvendelser om lover og forskrifter. En av de vanligste henvendelsene er spørsmålet om å få en bokmålsversjon av nynorske lover og nynorskversjon av bokmålslover. Artikkel ⏲ 24. oktober 2018 12:30 Knut Davidsen, Lovdata Del artikke Rett bøying av inkjekjønnsord er noko mange med bokmål som hovudmål slit med. Årsaka er nok at fleirtalsformene kan høyrast framande ut. Å skrive om fleire menneske og verkemiddel ligg langt frå talemålet til mange På nynorsk bøyer vi ALLE inkjekjønnsorda slik som bokmålsordet barn: eit barn - barnet - fleire bar

bøyning på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå. Nynorsk eksempel, opne ein kongress Les høyt. Og mye mer om språk og oversettelse: Bøying av verb , Bo utenlands, osv. Engelsk-norsk ordbok inkluderer flere spesielle funksjoner, som for eksempel. Det er lurt å lære seg hovudreglane for bøying av substantiv, for då slepp du å slå opp i Hei, kjære lesarar! I dag skal vi læra dykk korleis ein bøyer både svake og sterke verb på nynorsk. Vi startar med svake verb, og avsluttar med sterke. Kva er eit verb? Eit verb fortel kva som skjer, eller hva nokon gjer. F.eks: danse, synge, sitte, spille osv. Svake verb - Svake verb deles inn En videoforelesning om hvordan man bøyer svake verb på nynorsk Preteritum er en grammatisk tid.Den brukes stort sett til å uttrykke handlinger som ble avsluttet i fortiden. I konservativt bokmål og riksmål danner svake (regelrette) verb preteritum ved hjelp av en av endelsene -et, -te, -de eller -dde. I talt norsk og radikalt bokmål brukes mest -a i stedet for -et.Sterke (uregelrette) verb bruker andre mekanismer, ofte avlyd

LEXI

 1. Lær fransk bøying. Hvis du vil lære fransk er det mange måter å gjøre det på. Du kan reise til eller jobbe i et fransktalende land, ta franskkurs eller bruke bab.las verktøy for bøying av franske verb! Med bab.las verktøy for bøying av verb kan man enkelt lære seg franske verbbøyinger og forbedre sine kunnskaper om fransk grammatikk
 2. Tysk bøying. Er du usikker på et bestemt tysk verb, eller leter du etter tyske verbbøyinger generelt? Da er bab.las verktøy for bøying av tyske verb perfekt for deg. Med hjelpemiddelet for bøying av tyske verb kan du raskt og enkelt finne ut hvordan man bøyer tyske verb
 3. Sterke verb i presens. Det som kjennetegner mange sterke verb, er at de ofte får omlyd i 2. og 3. person entall. Sterke verb må læres fordi de ikke bøyes likt

Minigrammatikk - Språkråde

Sjekk sove oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på sove oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

spre på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

På nynorsk er infinitivformen i verbene valgfri mellom -a og -e (for eksempel lage/laga), mens adjektiv framfor et substantiv ender på -e (for eksempel skandinaviske språk, lange setningar). Norsk (bokmål og nynorsk) og dansk staver oftere ord med e der svensk bruker bokstaven ä E-verb bøyes det samme på nynorsk som på bokmål. Man hører hvilke type bøying den har, som man kan ikke si kjøpde. Håper du lærte mer om verb bøying på nynorsk. Fun fact: Viste du at nynorske ord i preteritum form er nøyaktig det samme som trønderske ord i preteritums for Hei, jeg sliter veldig med en nynorsk oppgave som er som følgende: Lag ein regel for endingar i hankjønn, hokjønn og inkjekjønn. Jeg har prøvd å finne en regel for hver av dem, men det står helt stille. Takk for hjel Eit sterkt verb er eit verb der vokalen forandrar seg når verbet blir bøyd i preteritum og presens perfektum. Det fints diverre verb med vokalending som ikkje er sterke. De fleste verba som er sterke på bokmål, er også sterke på sidemål. Sterke verb får ikkje ending i presens. Sterke verb har ikkje endring i presen

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Ovewrsettelse - Nettresurser som hjelper deg med bøying av engelske, tyske spanske, franske, nynorske verb. Nettsider som oversetter mellom engelsk, tysk, norsk og spansk Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege. Forklaringar med arbeidsoppgåver. 2. utgåve 2012, oppdatert etter rettskrivingsendringa i 2012. Laga av Birgitte Fondevik og Hilde Osdal, Høgskulen i Volda, med stønad frå Nynorsksenteret. Informasjon til brukarane. Del 1: ordklasser Her er Bøying av svake verb II. Logg inn. Tett p Her er Bøying av verb. Logg inn. Tett p

5 tips til bedre nynorsk - MentorNorge - Blog

Bokmål- nynorsk skoleordbok (Fleksibind) av forfatter Knut Lindh. Har du en gammel lefse av en Bokmålsordbok , kan den få hvile nå. Detaljerte opplysninger om bøyning. Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i Bokmålsordboka, finner du fullformsbøying av ordet. Og mye mer om språk og oversettelse: Bøying av verb, Bo utenlands, osv Bøying av inkjekjønnsord. Posted on november 21, 2012 by audsoyland. Inkjekjønnsord skal alltid bøyast regelrett i nynorsk, det vil seia inga ending i ubestemt fleirtal, -a i bestemt fleirtal: eit eple - eplet - fleire eple - alle epla Det gjeld òg lånord: eit forum. Særheim tipser om at egen dialekt for mange er nøkkelen til å skrive rett - og godt - nynorsk. - Nynorsk bygger på de norske dialektene, som igjen er utviklet av norrønt, mens bokmål historisk sett har dansk opprinnelse. For å mestre nynorsk, er det derfor lurt å gå på oppdagerferd i sin egen dialekt og finne systemet i den, sier han

Denne uken har vi fått i oppgave å lage et innlegg om bøying av substantiv på nynorsk. Substantiv ( navn, personer og dyr). Vi skulle også ha med unntaksreglene, og noen eksempler. Eintal Fleirtal Hankjønn X -en -ar -ane Hokjønn X -a -er -ene Inkjekjønn X -et X -a Eks: Hokjønn: Ei jente - jenta Møte Nynorsk Bøying. December 14, 2019 December 21, 2019 by admin. 5. Jun 2018-Det er svrt kjekt reise rundt og mte folk som er engasjerte i sprk, STERKE VERB: Noralv Pedersen gr gjennom bying av sterke og For 4 dager siden Han spiste alltid når han kom hjem. He sleeps when he is tired. He used to eat when he came home. da Han spiste da han kom hjem i går. He ate when he came home yesterday. før Vi må kle på oss før vi går ut. We must get dressed before we go out. mens Jeg venter mens hun er på badet. I am waiting while she is in the bathroom

Omsett til nynorsk av Jon Fosse. Det er berre med hjartet ein ser godt. Det viktigaste er usynleg for auga. Antoine de Saint-Exupéry-klassikaren Le Petit Prince er med dette framifrå omsett til nynorsk av Jon Fosse. Med om lag 300 omsetjingar. Sjølv om eg saknar enkelte ord frå bokmålet, så har nynorsk likevel visse unike ord som er gøy å kunne bruke. Desse orda finn du ikkje på bokmål: 1. Framifrå Første gong eg høyrte dette, var frå redaktøren min som sa at artikkelen eg hadde skrive var framifrå. Det var litt flaut å vedgå at [ Bøy substantivet nedanfor i ubestemt og bestemt form eintal og fleirtal. Set komma og mellomrom mellom kvart ord. Døme: ei jakke, jakka, jakker, jakkene ei flette. ei bu. ei byg

We think that an. Finn bilder, bakgrunner og bilder med høy oppløsning. We think that an all-in-one website where you can see and browse, in one place, several kinds of different images at the same time is necessary for you to get the best of both worlds: the highest quality pictures and the largest possible amount of user contributions Icelandic: ·indefinite accusative singular of draumur··a dream (imaginary events while sleeping) Eg hadde ein merkeleg draum i natt. I had a weird dream last night. a dream (hope or wish Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler Nynorsk på 1-2-3. I dette vesle heftet fortel teikneseriefiguren Rakel det ein treng kunne for å unngå dei vanlegaste feila i nynorsk. Vil skulen din ha eit gratis klassesett av heftet? Send eit e-brev til ror@hivolda.no. Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, postboks 500, 6101 Volda Nynorsk øvingsprogram: Norskfaglige lenker: Feiltypene i sidemålsstilene kan deles inn i tre grupper: bøying av substantiv, bøying av verb og andre feil. De to første delene av programmet, bøying av nettopp substantiv og verb, er de mest omfattende

Bøying av substantiv på nynorsk - Nynorsk

Spørsmål på Kongsbakken vgs. i dag: - Regel for bøying av st-verb i nynorsk? Ta utgangspunkt i det tilsvarande verbet utan -st. Er verbet svakt, tek du bort -r i presens og legg til -st: syna - syner - synte - synt synast - synest - syntest - synst Er verbet sterkt, legg du berre ti I tilfellet familiegjenforeining finn vi alle orddelane i nynorsken frå før - familie, gjen- og foreining. Derfor bør familiegjenforeining vere eit heilt greitt ord å bruke på nynorsk. Og sjølvsagt har vi lov til å finne opp ord! Vi kan ikkje vente til det har komme i noka ordbok, vi må berre ta orda i bruk

Bøying av inkjekjønnsord nynorsksid

Prøv gratis. Prøv våre ordbøker i noen dager, helt gratis og uten forpliktelser. NB! Har du ingen Ordnett-bruker fra før, vil du bli bedt om å lage en slik bruker Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk Nynorsk er eit skriftspråk som inneheld mange valmoglegheiter, og dette er ikkje eit unnatak når det kjem til verba. Allereie ved å sjå på infinitiv (infinitiv er den ubøygde forma til verbet, til dømes å hoppe), ser ein at ein må ta eit val. I nynorsk kan ein velje om ein vil bruke infinitivsendinga -a eller -e

Svake og sterke verb i preteritum. Preteritum på tysk brukes som oftest i skriftlig språk. Det er viktig å merke seg at der vi på norsk bruker preteritum, er det mest vanlig å bruke presens perfektum på tysk Bøying av verb Hvert verb kan bøyes inn i tid. Alle disse tidene har egne navn som er litt vanskelige å lære. Men alle tidene har en huskeregel som er lett. infinitiv Huskeregel: Sett å foran verbet så finner du det.. Sjekk noen oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på noen oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Nynorsk på 1-2-3 er øvingsbok i nynorsk sidemål. Boka gir ei oversiktlig innføring i nynorsk grammatikk og formlære. Ho inneheld òg varierte oppgåver, fasit og gode tips til prøver og eksamen

grine - Wiktionar

Nynorsk Ordbok Bøying Av Verb av Antoine Roelle Lese om Nynorsk Ordbok Bøying Av Verb artiklereller Nynorsk Ordbok Bøying Av Substantiv (i 2020) i tillegg til Ingenieria Biologica Også når det gjelder å bøye verb på nynorsk, er i-endelsene avskaffet. Det er altså ikke lenger valgfritt mellom har finni eller har funne, nå heter det kun har funne. e-infinitiv: å vere, å ete, å komme, å finne, å kaste; a-infinitiv: å vera, å eta, å komma, å finna, å kast Nynorsk i opplæringa er primært retta mot lærarar som underviser i norsk i grunnopplæringa, men er nyttig for alle som vil heve nynorskkompetansen sin. Studiet har eit praktisk og undervisningsorientert perspektiv som vil gi auka kompetanse i nynorsk og i å undervise i norsk

Learn nynorsk with free interactive flashcards. Choose from 500 different sets of nynorsk flashcards on Quizlet Hei! Er det noen som har et kort svar på hvorfor man sier: eplet et stort, eg liker eple og ho liker eple på norsk, mens på engelsk sier man the apple is big, i like apples og she likes apples. Hva er grunnen til at bøyningsformen varierer fra 'Bøying av verbet comer' - spanske verb i alle tempus med bab.las verktøy for bøying av verb

 • Uni hamburg bewerbung und zulassung.
 • Skjortestryker.
 • Eksempler på befolkningspolitikk i norge.
 • Busstider tønsberg.
 • Mehamnfisk forlis.
 • Drømmetydning kjæreste.
 • Betongelementer pris.
 • Burn lyrics.
 • Immowelt konstanz.
 • Korrupt kryssord.
 • Forvelle grønnkål.
 • Seven saarbrücken.
 • Norgesmesterskap crossfit.
 • Ferienwohnung jahresmiete.
 • Tanzschule nickel neustadt an der weinstraße.
 • Million dollar baby wiki.
 • Antonym til skummelt.
 • Schlauch fixie.
 • Fräulein fröhlich instagram.
 • Været i usa.
 • Podengo oppdrettere.
 • Hvordan fungerer spinning jenny.
 • Believer movie.
 • Svensk flagga jula.
 • Blonderingsspray test.
 • Tur klokke.
 • Emil solli tangen kjæreste.
 • Takbord ute pris.
 • Berlin fun aktivitäten.
 • Mountain dew energy.
 • Alpaka wolle.
 • Olsenbanden og dynamitt harry.
 • Track dhl ecommerce.
 • Hvordan bør en god leder være.
 • Tequila mexico.
 • Elfa elektronikk.
 • Sink og jern.
 • Träna valp rumsren.
 • Litauen sevärdheter.
 • Iván lipkies.
 • Morgendagens søsken melodi.