Home

Isutbredelse arktis

Isutbredelse usikkert klimamål i Arktis. Naturlig variasjon i luftstrømmer skaper vind som kan skyve vekk isdekket i Arktis. Isutbredelsen er derfor ikke den beste indikatoren på isens klimatiske helsetilstand Temperaturen i Arktis har økt mer enn dobbelt så mye som den globale gjennomsnittstemperaturen de siste to tiårene. Når høyere lufttemperatur reduserer isdekket, blir mer av solens energi absorbert ved overflaten, noe som forhindrer isen i å fryse på nytt og øker opptak av solenergi enda mer. Dette kalles albedo-effekten og er en viktig driver bak tapet av sjøis Isen i Arktis fra 2003 til i dag. Satellittene måler både isutbredelse (ice extent = blå kurve) og isareal (ice area = rød kurve). Isareal vil si alt det hvite - isflak for isflak for å sette det på spissen. Isutbredelse refererer til de områdene som har minst 15 prosent iskonsentrasjon Arktis - naturlige klimavariasjoners arena. Geir Aaslid . Klimanytt 251, forfattet av Ole Henrik Ellestad. De som fornekter den naturlige, globale varmeperioden i 1920-50 årene og tilhørende historiske data har ikke en vitenskapelig holdning. Spesielt når det gjelder Arktis Utbredelse av havis er viktig å overvåke fordi det er sentralt for klimaet i Arktis og globalt, og fordi det setter viktige rammer for økosystemene i Arktis. Her presenteres utbredelse av havis i Barentshavet og i Framstredet. Havisutbredelse er vist for april, da den normalt er på sitt største, og for september, da den normalt er på sitt minimum

Arktis er en betegnelse på det sirkumpolare området som omgir Nordpolen, men det er ulike definisjoner av hvilke områder dette omfatter.Seniorrådgiver ved Norsk Polarinstitutt Ellen Øseth sier at, definisjonen av hva Arktis er, avhenger av hva definisjonen skal brukes til.Nils Arne Johnsen hevdet i 2013 at det i hovedsak var tre tilnærminger til å definere Arktis; ut fra breddegrad. Arktis er hav- og landområdene omkring Nordpolen. Det finnes ingen naturlig, generelt vedtatt grense av Arktis mot sør. Tidligere ble polarsirkelen (66° 33ʹ n.br.) ofte benyttet, men dette er en lite hensiktsmessig avgrensning, da det nord for denne breddegrad finnes strøk med naturforhold vi ikke ville betegne som arktiske (blant annet de nordlige delene av Norge) Iskart på cryo.met.no. Her finn du blant anna oversikt over iskart, havisvarsel, iskart i WMS, isklimatologi og nedlastbare iskart. Norwegian Ice Service - MET Norwa Minimum isutbredelse inntreffer normalt i september. Det er imidlertid ikke gitt at måneder for hhv. minimum og maksimum isutbredelse vil være de samme i framtiden på grunn av mellomårlig variasjon og klimaendringer. Isfrekvens, maksimum og minimum utbredelse presenteres som månedsvis kart for en 30-årsperiode og oppdateres årlig Minimumsrekorden for isutbredelse i Arktis fra september 2012 var 4,174 millioner km 2 eller ytterligere ca. 9% mindre is enn det som er observert i år. Figur 2: Sesongvariasjoner av sjøisutbredelsen i Arktis fra 2010 til og med 12.09.2016 (rødkurve). 2015 er angitt i svart og 2012 minimum i lyst grønn

Lav isutbredelse. Utbredelsen av den arktiske havisen nådde i 2015 sitt maksimum 25. februar, Forklaringen på at gjennomsnittstemperaturene i Arktis har økt dobbelt så hurtig som gjennomsnittet ellers i verden er altså kombinasjoner av global oppvarming og et ganske innviklet samspill mellom atmosfæren,. Ny stor studie om historisk isutbredelse i Arktis « on: 17.12.2016, 22:07:43 » Jeg har omtalt dette før, men nÃ¥ begynner vi Ã¥ fÃ¥ ut omfattende resultater fra de 15 internasjonale forskerne (Briner et al., 2016) som har gÃ¥tt sammen om Ã¥ bygge opp den største og mest oppdaterte historiske analysen av temperatur og isutbredelse for Grønland og kanadisk Arktis som noen. Oppvarmingen i Arktis har siden 1980 vært dobbelt så stor som i resten av verden. Temperaturene i Arktis har økt kraftig de siste tiårene over det meste av regionen, spesielt om vinteren. Økningen i vintertemperaturen i Alaska og Vest-Canada har vært rundt 3-4 °C i løpet av det siste halve århundret Sv: Isutbredelse i Arktis « Reply #4 on: 25.02.2016, 22:45:53 » Vel, planterestene det er snakk om under breen ved Longyearbyen er mose som fremdeles sitter fast pÃ¥ steiner som ikke har flyttet pÃ¥ seg

Iskanten i Barentshavet

Isutbredelse usikkert klimamål i Arktis

1973 var ikke et spesielt år med hensyn til isutbredelse i arktis. Ja og det er du selv skyld i da du kommer med slikt tøv. For de fleste er det en selvfølge at teknologien utvikler seg over tid skjønner du Normal isutbredelse i Arktis. Er krisen avlyst? Ferske målinger viser at det er mye is i Arktis. - Klimakrisen er ikke avlyst av den grunn, sier arktisforsker Cecilie Mauritzen. SJØIS: Isen i Arktis er frosset sjøvann. Sjøis fryser når havet blir avkjølt under frysepunktet, ganske nært -1.8° Daglig isutbredelse i Arktis (millioner av kvadratkilometer). Foto: NASA. Rammer dyr og mennesker. Konsekvensene er store først og fremst for artene som lever ved, på og under isen I midten av september inntrer vanligvis den årlig minste isutbredelsen i Arktis. I år er både nordøst- og nordvestpassasjene isfrie og åpne for skipstrafikk, men minimumsrekorden fra 2007 er ikke slått Isen i Arktis vokser igjen «Denne vinteren var iskanten i Barentshavet tilbake til normalen for 1980- og 90-tallet» og «isdekket kan i perioder vokse og iskanten igjen trekke sørover» skriver forsker Marius Aarthun ved Bjerknessenteret, UiB i Aftenposten 23. april.Han mener at menneskeskapte klimaendringer har fått havisen til å trekke seg tilbake, men nå er det naturlige variasjoner.

Havis og issmelting i Arktis - Klimavakten - Energi og Klim

Mer is i Arktis i år - Forskning

I kolonnen til venstre på denne side, Arktis lige nu, kan man finde både statiske og dagligt opdateret information om den Arktiske tilstand, og til højre kan du finde vores seneste nyheder og artikler. Animationen viser isudbredelsen for februar måned i perioden 2000-2009 Et varmere Arktis. I et varmere Arktis av forskningsprosjektene i ICE-økosystemer studerer hvordan sjøfugl og marine pattedyr vil respondere på endret isutbredelse, særlig den sørlige utstrekning av iskanten. Om ICE. Norsk Polarinstitutts senter for is, klima og økosystemer, ICE,.

- Isutbredelse usikkert klimamål i Arktis Isutbredelsen er derfor ikke den beste indikatoren på isens klimatiske helsetilstand, skriver forskning.no . Satellittbilder har de siste årene vist store variasjoner i isdekket rundt Nordpolen Rekordlav isutbredelse i Arktis. Foto: Ole-Magnus Rapp, Aftenposten. Av Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt. Forskere verden over følger hver sommer spent med på smeltingen av havisen i Polhavet. 8 August fulgte etter med å ha den nest laveste august isutbredelse, og nå ser det ut til at den årlige minimum inntraff 9. September, hvilket gir 2020 den historisk nest laveste sjøistilstanden som noensinne er målt. Faktaboks. Sjøisdekket i Arktis har en naturlig sesongvariasjon med hensy Isutbredelse i Antarktis (venstre) og Arktis (høyre) september 2014. I nord er det sommer og isen er på et minimum, mens isen i sør er på sitt største. - Den sørlige halvkule er dominert av hav, mens den nordlige halvkule er dominert av land

At vær og vind også spiller inn på årets lave isutbredelse er derfor slett ikke utenkelig og skal på ingen måte avvises. Men det er nok ikke hele forklaringen på årets sørpe fordi hvis vi ser på utviklingen av ismengden (volumet av sjøisen) i Arktis viser den en bratt og akselerende nedsmelting Figuren viser den månedlige isutbredelse i Arktis for hver måned tilbake til 1979. Tallene i hver celle angir arealet i millioner km 2. Fargeskalaen angir avvik fra gjennomsnittlig månedsareal, med rødt (mindre is) og blått (mer is). I tillegg er rekordår med minst isutbredelse markert med røde tall

Klimarealistene: Går det mot et kaldere Arktis? - Derimo

Havisutbredelse i Barentshavet og Framstredet - MOSJ

Sjøis (eller havis) er enhver type is som finnes til sjøs, og som består av frosset sjøvann.Sjøis dekker store havområder både nord og sør på jordkloden, i hovedsak Arktis og Antarktis, men kan også dekke isolerte områder som Bohaibukta, og brakkvannsområder som Østersjøen og Kaspiske hav.Sjøis oppstår ved at vannet fryser når det blir avkjølt til frysepunktet ARKTIS: Gjennomsnittlig isutbredelse for september siden 1979. Illustrasjon: NSIDC Uvanlig lite is i nord. I Arktis er sammenhengen mellom oppvarmingen og mengden og tykkelsen av isen på havet. Arktis er en betegnelse på områdene rundt Nordpolen, og det er ulike definisjoner av hvilke områder dette omfatter. I noen sammenhenger er det bare det marine isdekket som flyter rundt Nordpolen som regnes til Arktis, mens det i bredere definisjoner også tas med de nordlige landområdene, som Svalbard, Grønland og øyene nord i Canada

Klimaforsker:- Isfritt Arktis innen 2100. BERGEN (VG) Den erfarne klimaforskeren Ola M. Johannessen (70) ble paff da han regnet ut når Polhavet ville bli isfritt året rundt Fra 1979 til 2005 har minimum isutbredelse i Arktis minket med 11,5 prosent per tiår Arktis - en viktig brikke i klimasystemet Ellen Øseth og Birgit Njåstad Arktis påvirkes sterkt av de globale klimaendringene. Jorda som helhet vil også påvirkes av at Arktis blir varmere. Denne gjensidige avhengigheten mellom Arktis og resten av verden gjør at klimastudier i områdene lengst nord er avgjørende for å forstå hva so På en workshop i Tromsø i dag presenterte tidligere professor ved Universitetet i Tromsø Ole Henrik Ellestad en rekke data som beskriver utviklingen av klima i Arktis: isutbredelse i havet, issmelting på Grønland og temperatur i hav og luft. Han viste til flere vitenskapelige artikler i tillegg. Isutbredelsen i havet er hittil i 2013 størr Men alle målinger viser at det er mindre og mindre is igjen i Arktis. Nansensenteret i Bergen har et eget prosjekt som skal sammenlikne og evaluere ulike algoritmer for beregning av isutbredelse fra satellittdata. Tidsserier viser at isen krymper. Forskerne har satellittmålinger av isens areal i Arktis helt tilbake til 1979

Isen i Arktis smelter faretruende raskt. Både i 2016 og 2017 ble det i januar målt rekordlav isutbredelse og rekordhøye temperaturer. Arktis er isbjørnes hjem. Her finnes også ishvaler som grønlandshval, narhval og beluga, og her lever ringsel og hvalross. Under vann finner vi næringsrike hoppekreps og i luften flyr blant annet ismåken Maksimal isutbredelse (sørlig grense) massive oppblomstringen av planteplankton som bidrar til en skikkelig matfest oppover i næringskjeden for alt livet i Arktis. Derfor er det viktig at dette også blir omfattet som en del av SVO iskantsonen (Særlig Verdifullt og Sårbart Område) Fram til årets minimum i isutbredelse i Arktis, som vil inntreffe i midten av september, vil isdekket bli ytterligere redusert ytterligere med ca. en tredjedel sammenliknet med dagens isutbredelse. Transport av varm luft og varmt havvann inn i Arktis i den kommende måneden vil derfor avgjøre om det i 2019 vil bli en ny absolutt minimumsrekord for utbredelsen av sjøis i Arktis Bare to ganger før siden 1978 er det målt lavere nivå med is enn i år, og det var i 2007 og 2008

-2007 var en ekstremsituasjon. Årets lave isutbredelse bekrefter den langsiktige nedadgående trenden vi har sett i Arktis de siste tiårene, sier prosjektleder i iAOOS Norway, Cecilie Mauritzen. 54 000 kvadratkilometer smeltet hver dag. De første to ukene i august minket isdekket i Arktis mindre enn i samme periode i 2007 og 2008. Fra 1. - 17 Rekordlite is observert i Arktis. Observasjoner i regi av Nansensenteret viser at det i august er blitt registrert rekordsmå isarealer i Arktis og at isen fortsatt smelter raskt Det har lenge vært kjent at den globale oppvarmingen har vært sterkest i Arktis, noe som forklares med tap av sjøis. I denne studien viser et forskerteam fra Bjerknessenteret i Bergen at det er ingen grunn til å avlyse den globale oppvarmingen (jamfør medieoppslag i Dagbladet 09.09.13).Studien som er publisert i det prestisjetunge Reviews of Geophysics, viser at Barentshavet, som er. PDF | On Nov 11, 2016, Jan-Gunnar Winther and others published Klimaendringer i Arktis | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

Arktis - Wikipedi

Arktis er en betegnelse på områdene rundt Nordpolen, og det er ulike definisjoner av hvilke områder dette omfatter.I noen sammenhenger er det bare det marine isdekket som flyter rundt Nordpolen som regnes til Arktis, mens det i bredere definisjoner også tas med de nordlige landområdene, som Svalbard, Grønland og øyene nord i Canada.Disse definisjonene benytter gjerne sollysforholdene. Den globale oppvarmingen har ført til redusert isdekke i Arktis, særlig om sommeren. Samtidig er volumet av sjøis omtrent halvert siden 1979, og havisen er nå vesentlig tynnere, I Barentshavet er det en markert tilbakegang i isutbredelse både sommer og vinter Juni: Tredje laveste isutbredelse. Isutbredelsen i Arktis i begynnelsen av juni var på 11, 44 millioner kvadratkilometer og er den tredje laveste siden ismålingene begynte I 1979, viser nye data. Bare i juni 2006 og i fjor har det vært enda litt mindre havis enn i år Mindre isutbredelse. Generelt viser havisutbredelsen i Arktis en nedadgående trend, selv om det er regionale forskjeller. Og isen smelter både fra oversiden og undersiden som en følge av både varmere hav og atmosfære. I tillegg fører mindre is til mindre refleksjon av solstråler, som igjen bidrar til å akselerere issmeltingen

Året vi akkurat har lagt bak oss går inn i historien som et rekordår for liten isutbredelse i nord - bare én gang tidligere er det målt mindre is enn i år. Siden man i 1979 startet å måle isutbredelsen i Arktis med satellitt, har området med permanent isdekke blitt redusert med et areal som tilsvarer 60 prosent av EU sitt landområde Det kan riktignok forekomme enkelte år med større isutbredelse både om vinteren og sommeren, men utviklingen går uansett bare i en retning, mot et isfritt Arktis, sier Helge Drange. Dramatiske endringer. Klimaforskere frykter at et isfritt Arktis kan føre til dramatiske klimaendringer i nordområdene Isutbredelse Arktis juni 2014.pdf . Publisert . Publisert: 30. juni 2014 08:40. Oppdatert: 30. juni 2014 09:59. BT anbefaler. Ansatte etterlyser klar beskjed om hjemmekontor: - Forventer at banken tar ansvar. Sparebanken Vest ber ikke alle som kan om å jobbe hjemmefra Mens temperaturen i Arktis generelt har steget de siste 30 år, så er temperaturen i Antarktis samtidig sunket. Det er en interessant motsetning. I perioden 1935-1945 hadde flere randområder til det Arktiske Osean relativt liten isutbredelse

Arktis - Store norske leksiko

 1. Isens utbredelse i Arktis kan ta seg opp i en kortere periode dersom vindmønstrene og andre faktorer endrer seg. Pådrivet fra drivhusgassene er imidlertid så sterkt at det store spørsmålet er når, og ikke om, vi kan seile til Nordpolen i september. Et annet spørsmål er om, og ikke når, vi skal pumpe opp enda mer karbon nettopp fra Arktis
 2. Norge har en lang kystlinje, store havområder, omfattende maritim sektor, spredt bosetting og tøffe klimaforhold. Utenriksdepartementet gir nå 1,7 millioner kroner til prosjektet Rom som verktøy i arktisk samarbeid i regi av Norsk Romsenter.Prosjektet skal øke bevisstheten om verdensrommets betydning for bærekraftig utvikling i Arktis og for arktisk samarbeid
 3. Norske forskere skal granske Arktis som snarvei for skip. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Publisert tirsdag 22. januar 2013 - 17:1
 4. Diskusjonen har eskalert i forbindelse med en rask nedgang i isutbredelse og åpning av nye farbare havområder i Arktis. Noen av disse havområdene holder seg isfrie gjennom hele året, hvor andre er farbare kun om sommeren (august og september)
 5. Forskere og journalister burde etter hvert lære seg at spådommer om klimautviklingen ikke bestandig slår til. Ett eksempel har vi fra 2007/2008 da henholdsvis BBC og Adresseavisa bombastisk slo fast at sommerisen i Arktis ville forsvinne helt innen år 2013 - eller i alle fall helt sikkert innen år 2015
 6. imumsåret 2012

Hav og nordområde - Meteorologisk institut

 1. dre flerårsis. Nå do
 2. dre enn noen gang de siste 8.000 år. Amerikanske forskere tror den var litt
 3. Forskerne har også målt isutbredelse, Forsker Ola M. Johannessen ved Nansensenteret har utarbeidet en analyse som viser at sommerisen vil være borte fra Arktis om cirka 40 år
 4. NY Isutbredelse Arktis sept 2013 (2).jpg . BT anbefaler. Disse utestedene får ekstra oppmerksomhet - Vi vil slå ned på tilfeller som vi mener er til fare for innbyggerne i byen, sier helsebyråden
 5. st is i Arktis. I oktober mangler det nærmere fire millioner kvadratkilometer is sammenlignet med det som var vanlig på 80-tallet. Det tilsvarer ti ganger Norges areal.--Som helhet er arealet av sjøisen i 2020 et av de
 6. st is i Arktis. I oktober mangler det nærmere fire millioner kvadratkilometer is sammenlignet med det som var vanlig på 80-tallet. Det tilsvarer ti ganger Norges areal

2020 er så langt et av årene det er målt minst is i Arktis. I oktober mangler det ti ganger Norges areal, melder Meteorologisk mens april, august, og september hadde nest lavest isutbredelse (met.no): Hittil er 2020 et av årene vi har målt minst is i Arktis. I oktober mangler det nærmere fire millioner kvadratkilometer is sammenlignet med det som var vanlig på 80-tallet. Det tilsvarer ti ganger Norges areal. -Som helhet er arealet av sjøisen i 2020 et av de minste vi har målt i Arktis Arealet på sjøisen i Arktis har blitt så godt som halvert i løpet av 30 år. Fordi man bare har satellittdata tilbake til 1979, er det ikke enkelt å svare på hvor unaturlig dette er. Like fullt finnes det studier som antyder at vi må nærmere 8.000 år tilbake i tid for finne et isdekke som er like lite som i dag

Havisen i arktisk er det som endrer seg raskest av i det globale klimasystemet. I de siste 20-30 årene har sommerarealet for isutbredelse blitt redusert med over 30 %, og alle årets måneder viser at isen reduseres. Hvordan påvirker dette flora, fauna og menneskene som lever og jobber i arktisk Arktis er truet av havforsuring som vil medføre biologiske og økologiske konsekvenser 40. Havområdene i Arktis er i tillegg spesielt sårbare overfor forsuring, og det er her havforsuring vil ha de første og største negative konsekvensene. Det som skjer her kan gi oss et bilde av hvordan havforsuring i resten av verden vil se ut på sikt. Gjennomsnittlig isutbredelse i september i Antarktis, i millioner kvadratkilometer. (Foto: NSIDC) Det gjør at isen i Arktis reagerer raskt på endringer i temperaturen,. Isutbredelse i Arktis 10. september markerte sommerens laveste utbredelse av havis i Arktis, melder Verdens Meteorologiorganisasjon. Utbredelsen var da 4,14 millioner kvadratkilometer, noe som gjør det til den laveste utbredelsen siden 2007 og nest laveste utbredelsen siden satellittmålingene startet

Iskantsonen - Norsk Polarinstitut

National Snow and Ice Data Center: Blant annet oppdatert oversikt over isutbredelse i Arktis (University of Colorado, Boulder). Arctic report card: Klar, pålitelig og konsis informasjon om de siste observasjoner av miljøforhold i Arktis fra NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration), USA. DAMOCLES: (Developing Arctic Modeling and Observing Capabilities for Long-term Environmental. Forskning underbygger at det ikke bare er selve isen som er avgjørende for livet i Arktis. Hele iskantsonen, med overgangen fra fast is til åpent farvann, er sårbart og verdifullt. Derfor anbefaler alle de miljøfaglige etatene å sette grensa ved maksimal isutbredelse, det vil si en isfrekvens på 0,5%) mer is i Arktis, sier Smedsrud, som har ledet arbeidet med studien. Selv om årets isminimum ligger godt over fjorårets nivå, under-streker Smedsrud at bun-nen i år likevel er langt under normalen for de siste tiårene. Svinger Med naturlige variasjoner peker han både på de kortsiktige end-ringene som skyldes forand

Sjøisutbredelsen i Arktis er den nest minste siden starten

 1. Rekordlite is observert i Arktis. Bergen (NTB): Observasjoner i regi av Nansensenteret viser at det i august er blitt registrert rekordsmå isarealer i Arktis og at isen fortsatt smelter raskt. Forskerne har også målt isutbredelse, det vil si posisjonen til iskanten
 2. Arktis enn noe annet sted på kloden. For å anslå mulige framtidige klimaendringer benyttes fysisk baserte globale koplede klimamodeller for atmosfære, land og nokså realistisk isutbredelse både sommer og vinter. Forskjeller mellom modellert og virkelig klima Delvis må forskjellene mellom modeller og virke
 3. dre is enn i år. Siden man i 1979 startet å måle isutbredelsen i Arktis med satellitt, har området med permanent isdekke blitt redusert med et areal som tislvarer 60 prosent av EU sitt landområde
 4. Den havbaserte utvinning av gass og olje og uhindret sjøtransport beveger seg stadig lenger nord, bl.a. gjennom et varmere klima og reduksjon i isutbredelse. Snart vil essensielle økonomiske aktiviteter bevege seg inn det Eurasiske Arktis gjennom utbygging av verdens største marine gassfelt, Shtokmanfeltet i den østre delen av det sentrale Barentshav
 5. Isdekket i Polhavet er sentralt for klimaet både globalt og i Arktis. Det setter også viktige rammer for økosystemene i Arktis. Mesteparten av isen som forlater Polhavet strømmer ut gjennom Framstredet som en relativt jevn strøm. Undersøkelser og kartlegginger som har vært gjort tyder på at man ved å måle tykkelsen på isen i denne strømmen får et mål på istykkelse som er.
 6. Regjeringen tegner en politisk iskant i Arktis som vil tillate oljeindustrien å trenge inn i noe av den mest sårbare naturen verden har. Det finnes ingen universell måte å avgrense på, og det kan godt hende at isutbredelse gjennom hele året ville vært en bedre metode enn å se på isen i april
 7. Arktis havet. Havforsuringen i Arktis rammer livet i havet, fiskerinæringen og lokale samfunn på kloden.Det er konklusjon i en rapport som ble lagt frem denne uka Lost City og truslen fra gruvedrift på havbunnen. by Greenpeace Norway 15 mai, 2019. Stadig flere er klar over truslene havet står overfor, som. Arktis, hav- og landområdene omkring Nordpolen

• Hva som skjer med isen i Arktis får vi stadig påminnelser om, sist i nyhetene i forrige uke, da NRK kunne melde om rekordlav isutbredelse i vår del av Arktis. • På Svalbard var det også store mengder plastsøppel på de øde strendene Polmrådene. De globale klimaendringene oppleves spesielt sterkt i Arktis. Situasjonen for havisen er dramatisk, med stadig nye rekorder for minste isutbredelse og et mulig isfritt Polhav innen 20-30 år Forårsjævndøgn er normalt også sammenfaldende med, at isen i Arktis når sin årlige maksimale udbredelse, og temperaturen begynder at stige. Af kommunikations-meteorolog Trine Pedersen, kommunikation@dmi.dk @ DMI, 21. marts 2018. Se flere nyheder fra DMI ♦ Modtag pressemeddelelser fra DMI på mai

Derfor øker temperaturen så sterkt i Arktis - Energi og Klim

Klimaendringene oppleves sterkt i Arktis. De globale klimaendringene er svært dramatiske for havisen. Årstemperatur på Arktis har i gjennomsnitt økt om lag dobbelt så mye som i resten av verden de siste tiårene. Det er stadig nye rekorder for minste isutbredelse og et mulig isfritt Polhav innen 20-30 år. Dette vil bli et stort proble Symbolet på Arktis er likevel isbjørnen. Klima. Minimum isutbredelse i Arktis har minsket med 7,4 % per tiår fra 1979 til 2005. I alt tilsvarer det et område på størrelse med Iran. Navnets opprinnelse. Navnet Arktis kommer fra det greske ordet Arktos, som betyr bjørn

Ny stor studie om historisk isutbredelse i Arktis

 1. Jeg trenger deres hjelp. Livet på Arktis trues av klimaendringene. Både naturlige og menneskeskapte klimaendringer. Miljøgifter og skipstrafikk bidrar også til at dyrelivet trues. Isen i Arktis smelter faretruende raskt. Både i 2016 og 2017 ble det i januar målt rekordlav isutbredelse og temperaturer hele 3 til 5 grader over gjennomsnittet
 2. Figur 6 Isutbredelse i Arktis i september måned 25 Figur 7 Norsk og russisk del av Barentshavet per mars 2012 26 Figur 8 Passasjertrafikken i Arktis i 2010 31 Figur 9 Utviklingen i oversjøisk cruisetrafikk til Svalbard siste ti år 32 Figur 10.
 3. Fra TV2 nyhetene nå kl. 1830, fokus på klimaendringer. En forsker fra Bjerknessenteret var intervjuet. Isen har i løpet av de siste par årene smeltet så mye at vi nå ligger 30 år foran skjema ifht det klimamodellenes prediksjoner er når det gjelder..
 4. Nå skal en tverrfaglig forskergruppe i Tromsø bruke fire år og mer enn 25 millioner kroner på å se på utfordringer og mulighetene med økt skipsfart mellom tre kontinenter, der Arktis blir en distansesparende korridor. - I fjor gikk det rundt 40 kommersielle skipstransporter langs den nordlige sjøruten nord for Russland

Klimaendringer i Arktis - Norsk Polarinstitut

Det er rekordlite sjøis i Arktis i sommer. Rekorden for absolutt minste isutbredelse, fra 2012, ligger an til å bli slått i år Raskest oppvarming i Arktis De globale klimaendrin - gene oppleves spesielt sterkt i Arktis. Situasjonen for havisen er dramatisk, med stadig nye rekorder for minste isutbredelse. Polhavet er muligens isfritt innen 20-30 år. Oppvarmingen i Arktis de siste 50 årene har vært mer enn dobbelt så rask som i resten av verden Arktis smelter konsekvenser for klimaet OlA M. JOHANNESSEN, professor Nansen Senter for Milj0 og Fjernmaling Jeg at 90 prosent av den arlige nedgangen i isutbredelse Faketisk.yes har blitt bedt om å harselere med profetier innen klimasvindelen, og da spesielt profetiene om det isfrie Arktis. Nordmenn bor jo ikke så langt fra Arktis, så vi trigger mer på ismangel der enn sandmangel i Sahara, maurmangel på Mauritius eller åremangel i Venezia. Slik harselering

Gunstig vær og isutbredelse har gjort at forskningsekspedisjonen kunne forlenges. Det gir ny innsikt i klimaendringene i Arktis, melder TASS. - Forskerne har fått verdifulle data om biodiversitetet og tegn på klimaendringer i forskjellige miljøer, sier minister for naturresurser Segey Donskoy til TASS Det som nå skjer med smelting av havisen er alvorlig for økosystemet i Arktis, og før alt smelter må man sette fart på å få redusert utslipp av klimagasser både nasjonalt og globalt. Situasjonen for havisen er dramatisk med stadig nye rekorder for minste isutbredelse og et mulig isfritt Polhav innen 20-30 år

Isen forsvinner om vinteren ogsåMer is i Arktis i år

Isutbredelse i Arktis - klimadebatt

 1. Issmelting i Arktis Da er det på tide å oppsummere årets smelteseong. Ser en på isutbredelse, f.eks hos NSIDC , ser en at åretssesong ikke har rekordlite, dikke en gang 2 plass. Årets sesong havner omtrent midt mellom 2008 og 2005, det vil si en tredjeplass når det gjelder avsmeltetet areal
 2. DAGLIG ISUTBREDELSE: Den blå linja viser 2008, den stiplede grønne viser 2007, den stiplede grå viser 2005 og den heltrukne grå viser snittet i perioden 1979-2000
 3. Nå er det klart for en Suez-konkurrent: Arktis. Og det ikke bare i sommersesongen! I vinter ankom den splett nye gasstankeren «Eduard Toll» havnen Montoir i Frankrike, fylt med 172 000.
 4. Barentshavet ligger i Arktis, og er det største havområdet på norsk sokkel med sine 313 000 km 2. 35 Faglig forum, 2018 I 1979 ble et begrenset område helt sør i Barentshavet åpnet for petroleumsvirksomhet
 5. ste isutbredelse, og sommerisen i Arktis ligger an til å være borte om 15 - 30 år. Dette vil være katastrofalt for naturmangfoldet i Arktis, som er avhengig av isen for å overleve
 6. ISUTBREDELSE: Denne figuren viser isutbredelsen på fire tidspunkt i løpet av siste istid. Mellom disse periodene med stor isutbredelse, som i det internasjonale Polaråret skal undersøke de naturlige klima- og miljøforandringene i Arktis de siste 130.000 årene
Arktisk isoversikt for juni | KlimarealisteneKlimarealistene: Går det mot et kaldere Arktis? - DerimotArctic Sea Ice Extent Is Highest In The Past Three Years
 • Pododermatitt hund.
 • Morgendagens søsken melodi.
 • Smow stuttgart sale.
 • Kreta flüchtlinge 2018.
 • Lnfr område.
 • Hva er stasi.
 • Allidrett nesodden.
 • Tetthetsuavhengige faktorer.
 • Black ops 3 zombies maps.
 • Outnorth klarna.
 • Mario odyssey review.
 • Formenn i skeid.
 • Fingerstøtte.
 • Kikora battlefield.
 • Philipp albrecht herzog von württemberg.
 • Bandy drakt.
 • Mountain dew energy.
 • Hvem har ratifisert barnekonvensjonen.
 • Bryllup haugesund.
 • Nyfødt baby størrelse.
 • Ahnma video.
 • Adventure time season 8 episode.
 • Np fw50 lader.
 • Kv ord.
 • Konvergere.
 • Akan definisjon.
 • Schutzbrief öamtc leistungen.
 • Word textfeld text dreht sich nicht mit.
 • Steinkrabben kaufen.
 • Ruby bar.
 • Grønne negle efter kunstige negle.
 • Blåseinstrumenter bilder.
 • Ce se face de halloween.
 • Friss oder stirb film 1969.
 • Allt om bilar test.
 • The wolf of wall street budget.
 • Betongelementer pris.
 • Strom einheiten umrechnen.
 • Middagstips lørdagskveld.
 • Ozark season 1.
 • Volvo ocean race 2017 alicante.